Mini ecza dolabı


tolgao2000Çevrim Dışı

Kayıt: 24/05/2005
İl: Ankara
Mesaj: 2284
tolgao2000Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2006 22:26

Merhaba,

Size Ezcanelerden ve medikalcilerden edinilebilecek bazı ilaçların tanıtımlarını yapmaya çalışacağım. Bunlardan en çok isimleri duyulan şüphesiz Flagyl, Bemiks ve Bactrim Forte ilaçları. Mini ecza dolabında bu ilaçlardan durmasında büyük fayda vardır.

Topluca çekilmiş resimleri ise aşaşıda. Resimde ayrıca PH ölçer çubuklarıda göreceksiniz, 100 adet Alman Merck marka, hepsinin fiyatlarını aşağıda belirtiyorum.

Flagy  500 Mg : 3.45 YTL

Bactrim Forte 800/160 Mg : 12.20 YTL

Bemiks 2 Ml-5 Ampul : 3.41 YTL ( Şırınga ile iyi olur )

MERCK PH Indikator 100 adet : 12 YTL

Kısaca ne işe yararıyorlar bakacak olursak ;

Flagy :İç parazit hastalıklarında (Gram negatif anaerob, gram pozitif anaerob basiller), 50 lt suya 1 tablet kullanılıyor.

Bactrim Forte : Doku enfeksiyonu bakteriyel hastalıklarda, 50 lt suya yarım tablet.

Bemiks : Aylık vitamin desteği, her ay yemlere resimde görülen bir şırınga vasıtasıyla emdirilerek veriliyor. 5 adet ampulden biri kırılarak ?şırıngaya alınarak uzun zaman bu şırıngadan kullanılabilir.

PH ölçer ise içinden 100 adet tek kullanımlık çubuklar çıkıyor, 0-14 arasında ph ölçebiliyorsunuz, aynı markanın GH ve KH'y da var. ara değerler yok ancak iki rengin arasında ise tahmini bir değer bulabiliyorsunuz örneğin 7.5 gibi...

Sizinde kullandığınız bu tip ilaçlar varsa buradan yayımlarsak bir referans listesi oluşturmuş oluruz.

Not : Yukardaki bilgiler %100 kanıtlanmış  değildir.

Kolay gelsin.

halongan2006-8-20 5:7:7

Beğenenler: [T]168746,muhammed9514[/T][T]181103,heropapy[/T][T]184107,siyahinci[/T][T]185153,alid[/T][T]190665,alperemrecakir[/T][T]189081,DogukanCAN35[/T][T]188679,ngerekli[/T][T]55832,oceanmist[/T][T]197647,mally3485[/T][T]196867,hebrano[/T][T]27147,menuy[/T][T]213974,tunasoylemis[/T][T]208569,Beta_balik[/T][T]220256,Sundose[/T][T]224403,HobimDiscus[/T][T]230200,PrediMinŞaBal[/T][T]222028,akemal[/T][T]234595,Witchmann[/T]
Teşekkür Edenler: [T]190665,alperemrecakir[/T][T]189081,DogukanCAN35[/T][T]20700,betta13[/T][T]196867,hebrano[/T][T]204439,deltaxy[/T][T]209984,Mehmet Fethiye[/T][T]213974,tunasoylemis[/T][T]217278,HobiKaan[/T][T]208569,Beta_balik[/T][T]220256,Sundose[/T][T]224403,HobimDiscus[/T][T]208684,Mtndgn[/T][T]231016,duslersokagi[/T][T]234595,Witchmann[/T]
+1: [T]189081,DogukanCAN35[/T][T]197647,mally3485[/T][T]196867,hebrano[/T][T]202892,omursari89[/T][T]213974,tunasoylemis[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

CarreguiÇevrim Dışı

Kayıt: 31/01/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 159
CarreguiÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2006 21:25

Hasta:Labidochromis caeruleus (Sary Prenses) (9 cm, di?i)

Hastalyk: Yç parazit; iki hafta yem yememe, hareketsiz durgunluklar, renk koyula?masy, halsizlik.

Tedavi: Tablet ilaçla karantina akvaryumunda

  • Alfasilin : 1gr ampisilin tablet halinde, Kutu fiyaty: 13,5 Ytl
  • Nidazol: 250 mg metronidazol tablet halinde, Kutu fiyaty:1,35 Ytl

Tedavinin Yapyly?y:

Tedavinin toplam süresi 3 gündür. Karantina akvaryumu 15 lt dir. Tüm tedavi boyunca hava motoru ve hava ta?y ile karantina akvaryumu sürekli havalandyrylmy?tyr. Balyk belli periyotlarla gözlenmelidir ve beklenmeyen bir etki görüldü?ünde tedavi yarym kesilmelidir.

1.Gün: 15 lt lik karantina akvaryumuna hastamyz alynyr. 1 bardak akvaryum suyunda 1 tablet (250 mg) Nidazol eritilerek yava? yava? ilave edilir. Akvaryum hava motoru ve hava ta?y ile sürekli havalandyrylyr. 18 saat boyunda ilaç içerisinde kalan hasta 6 saat temiz akvaryum suyunda dinlendirilir.

2.Gün: Nidazolden aryndyrylmy? temiz akvaryumu suyu doldurulmu? akvaryuma yarym tablet (500mg) alfasilin eritilrek yine yava? yava? (mümkünse 1 saatte parça parça ilave ederek) akvaryuma eklenir. Havalandyrma devam eder. Bu syrada baly?yn a?zyna ilacynda gitmesini sa?lamak için antibiyotik emdirilmi? yemler atylmalydyr. (Kaliteli kuru yem yada ilaçtozu ile kary?tyrylmy? püre haline getirilmi? dana yüre?i) Balyk bu yemlere do?ru hamle yapyp sudaki ve yemdeki ilacyn a?zyndan içeri girmesi sa?lanmy?tyr. 18 saat ilaçda kalan balyk 6 saat ilaçsyz suda dinlendirilir.

3. Gün : Temiz suda 2 tablet ( 500 mg) nidazol yava? yava? eritilerek akvaryuma katylyr. Yine akvaryum içine ilaç kary?tyrylmy? yemler atylmalydyr. Yemlerin yüzebilir vaziyette olmasy tercih edilmelidir.

Sonuç : Balyk 3 .günün sonunda ana tanka atylyr. Balyk sürekli gözlenmi?tir ve ana tanka konuldu?u ilk gün bir ?ey yemedi?i gözlenmi?tir. ilk günden sonra baly?yn yeme ilgi gösterdi?i ve yemi a?zyna almaya ba?lady?y 2.günden sonra küçük parça yemleri yedi?i görülmü?tür. Balyk 3 .gün normal beslenmeye ba?lamy? ve 4 .günden itibaren normal sa?ly?yna ve yem düzenine ula?ty?y gözlenmi?tir.

Çok Önemli Uyary: Tedavide çok yüksek dozajda ilaç uygulanmy?tyr. Bu dozajdaki ilaç, tedavi uygulanacak balykda, ciddi hasarlar ve ölüme sebebiyet verebilir. Anlatylan tedavi uygulanan balykda ba?aryly olmasyna kar?yn hastalyk için kesin tedavi yöntemi oldu?u kanytlanmy? de?ildir. Tedavinin uygulanmasyndan do?acak kayyplardan ben ve bu forum yönetimi sorumlu tutulamaz.

tolgao20002006-3-15 10:37:56

Beğenenler: [T]224403,HobimDiscus[/T]
+1: [T]209532,erhangulsen[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

tolgao2000Çevrim Dışı

Kayıt: 24/05/2005
İl: Ankara
Mesaj: 2284
tolgao2000Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 15 Mart 2006 10:31

DEZENFEKTASYON

Dikkat ZEHYRLYDYR. Kullanylmasy tecrübe gerektirir. Eczanelerde yakla?yk 2 YTL ye satylyr. Dezenfektan olarak kullanylyr.

Akvaryum malzemelerini ve silikonlary BOYAR. Ayry bir kapta kullanylmasy tavsiye edilir. Yanly? kullanymynda balyk ölümleri kaçynylmazdyr.


 

  Bu ürünü profesyonel olarak üretim yapan  arkada?laryn kullanmasy,ve tavsiyeleri üzerine yazylmy?tyr. 

1) Akvaryum için üretilen ve bilinen bir ürün degildir

2) Balyklarynyzda mantar ,ka?ynty gibi durumlarda kullana bilirsiniz.

3) Önemli nokta balyklarynyzda ka?ynty ve mantar hastalygyny üzerlerinden söküp atmasydyr.

4) Tüm eczanelerden temin ede bilirsiniz.

5) Dikkkatli kullanylmasy gerekir, deneyimi ve tecrübesi olmayanlar lütfen kullanmasyn.

__________________

Demirkan KONUK.

Üyemiz tarafyndan yazylmy?tyr.

__________________

riza.topaloglu Üyemizin PERMASOL tedavi tecrübesi :

E?er beyaz benek,mantar,a?yz fungusu veya birçok parazit ve asalak türünün hastaly?yny çok ucuza ve kesin olarak çözmek istiyorsanyz, eczanelerde antiseptik-dezenfektan olarak satylan permasol adly ilacy tavsiye ederim.Ayryca bitkiler için gerekli olan potasyum permanganat bu ilacyn zaten kendisi yani bitkilerin geli?iminede faydasy oldu?unu tecrübelerimden söyleyebilirm.Ben bu ilacy 12 yyldyr kullanmaktayym.Bu ilacy 12 yyl önce Rize de yosun akvaryum sahibi Yhsan abiden ö?renmi?tim.O günden beri ba?ka bir ilaç kullanmyyorum.Kullanymyda çok basit.Yçinden 3 veya 4 tableti normal bir ilaç kutusunun içinde çe?me suyu ile karyi?tyryp iyice eritiniz.Erimesi biraz zaman alabilir bunu 3-4 gün boyunca her 5 lt.1 damla hesaby damlatynyz.Bu ilacy kullanyrken filtrenizi kapatmayynyz çünkü bu ilacyn özelli?i filtrenin içindeki hastalyklary ve parazitleri temizlemesi,dolayysyyla bu ilacy hastalyk geçinceye kadarda tekrarlayabilirsiniz.Saygylar

tolgao20002006-4-28 16:9:19

Beğenenler: [T]224403,HobimDiscus[/T][T]230200,PrediMinŞaBal[/T]
Teşekkür Edenler: [T]208684,Mtndgn[/T][T]230200,PrediMinŞaBal[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

tolgao2000Çevrim Dışı

Kayıt: 24/05/2005
İl: Ankara
Mesaj: 2284
tolgao2000Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2006 11:46

DISCUS KARARMA, ZAYIFLIK, YÜZGEÇ AYRILMASI MUKOZA DEFORMASYONU ÖRNEK TEDAVYSY

 

Merhaba,

Kendi discuslarymyn ba?lykta verilen hastalyklara yakalandyktan sonra nasyl tedavi ederek eski sa?lyklaryna kavu?turdu?umu tecrübe olmasy adyna forum ile payla?yyorum.

Bu tedavi kendi balyklarymyn iyile?mesini sa?lamy?tyr, ancak sizin hasta balyklarynyz üzerinde ne tarz bir etki yaratyr bilemiyorum, tedavi syrasynda birçok de?i?ken parametre olabilir.

Bu tarz tedavileri belli bir tecrübeye eri?mi? arkada?laryn tercih etmesi do?ru olacaktyr, tedavi syrasynda yanly? gidecek bir durumda nasyl müdehale edecekleri kendi tecrübe ve bilgi birikimlerine kalmaktadyr.

---- O ----

Belirtiler : 4 adet discusun renkleri siyaha yakyn renkte kararmasy, saklanma, tüm yüzgeçlerde parça parça ayrylma ve beyazlyk, ciddi düzeyde zayyflyk belirtileri, deride bozulmalar.

Ylaçlar : Flagly 500 mg, Bactirim Forte 800/160 mg, Sera Bactopur ve Sarymsak.

 

Tedavi :

1. Gün

Hastalyk tüm balyklarda görüldü?ü için karantina akvaryumunu kullanmadym, sonradan ekledi?im bitki ve çin ejderlerinin hastalyk getirdi?ini dü?ünerek riski göze alarak ana tankta tedaviye ba?ladym.

Önce Sera Bactopur'u reçetede öngörüldü?ü miktarda tanka ekledim ve su tamamen mavi-ye?il hal aldy.

2. Gün

Sabah erkenden 5 adet sycak suda eritti?im Flagly tabletleri tanka bo?altarak evden çyktym. Ak?am %10 su de?i?imi yaptym ve sarymsa?y havanda döverek su ekledim ve süzgeçten geçirirek sarymsak suyu elde ettim. Bunun bir kysmyny çay taba?yna bo?altyp içine yem attym birazda flagly suyundan kattym, yemler iyice ?i?tikten sonra balyklara yedirdim ve çeyrek çay barda?y kadar kalan sarymsak suyunu da ana tanka bo?alttym. Çay taba?ynda kalan sarymsak sulu ve flagyl 'li yemleri kaloriferin üstüne kurumak üzere byraktym.

3. Gün

Sabah çay taba?ynda kuruyan yemlerden balyklara yedirdim ve evden çyktym, ak?am Bactopurun son dozunu verdim. Arkasyndan 3 tablet Bactirim Forte yi çok zor sycak suda eriterek akvaryuma ekledim.

4. Gün

%15 e yakyn su de?i?imi yaptym. ilaçly yeme devam ettim.

5. Gün

%20 ye varan su de?i?imi yaptym. Balyklardan 3 ünün rengi eski halini aldy ve yüzgeçler tamamlanmaya ba?lady.

6. gün

%10 su de?i?imi, durumu tam atlatamayan bir discus karantina akvaryumuna alyndy ve burada tekrar Flagyl, Bactrim ve Bactopur ile yo?un tedavi edildi.

8. gün

Karantinadaki discusun rengi eski haline geldi ve yüzgeçler tamamlanmaya ba?lady. Ak?am ana tanka geri alyndy.

?uanda her?ey maa?allah diyerek eski haline döndü, büyük ihtimalle ana tankta yaraly bakteri kalmady, ak?amlary %15 lik su de?i?imi yapyyorum.

Herkese kolay gelsin.

 

 

tolgao20002006-3-24 11:47:17

Beğenenler: [T]184699,YasinDiscus[/T][T]162390,ismailtel[/T][T]224403,HobimDiscus[/T]
Teşekkür Edenler: [T]217278,HobiKaan[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

tolgao2000Çevrim Dışı

Kayıt: 24/05/2005
İl: Ankara
Mesaj: 2284
tolgao2000Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2006 16:02
Çok basit Bemiks bir tüpünü enjektöre çekin 1/3 ünü bir tabağa koyduğunuz 3-4 öğünlük belki daha fazlasının üstüne sıkın bekletin, ıslak olanlarından hemen yem olarak verin gerisini karanlık bir yerde kurumaya bırakın, arada bir ışıkları kapatarak bu enjektörden akvaryuma azar azar sıkın, kuruyan yemleride normal olarak verin. Kullanılmayan enjektörün ağzı kapalı ve bir torbaya sarılmış olarak karanlık bir yerde bekletin. tolgao20002006-5-15 16:3:14

Beğenenler: [T]224403,HobimDiscus[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

tolgao2000Çevrim Dışı

Kayıt: 24/05/2005
İl: Ankara
Mesaj: 2284
tolgao2000Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2006 16:17

Merhaba, aylık bir tüpten kastınızı anlamadım ama kutudan 5 adet çıkıyor ve her tüpü 1 ay için kullanıyorum yemlerden arta kalanı da ışıklar kapalıyken akvaryuma sıkıyorum... Belli periyotlarla kullanabilirsiniz, en azından ben bir problem görmedim.

[QUOTE=saffet kuvat]Tolga bey önerileriniz için teşekkürler yalnız bemiks adlı enjekte edilecek ilaç aylık bir tüpmü yoksa bir kutuyumu içeriyor ayrıca bu ilaçları hastalık unsuru olmasada belli periyotlarla akvaryumlarda kullanabilirmiyiz  yardımlarınız ve cevaplarınız için şimdiden teşekkürler[/QUOTE]

tearaway2006-8-31 0:43:18

Beğenenler: [T]224403,HobimDiscus[/T]
Teşekkür Edenler: [T]84358,adem0677[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

tolgao2000Çevrim Dışı

Kayıt: 24/05/2005
İl: Ankara
Mesaj: 2284
tolgao2000Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2006 10:06
[QUOTE=Cafer]Tolga Bey bemiks adlı ılac bıtkılere bır zararı dokunur mu?[/QUOTE]Sanmıyorum bitkilerde bir gerileme yada çürüme benzeri bir olay ile karşılaşmadım.tearaway2006-8-31 0:42:36

Beğenenler: [T]166111,hdbjk[/T][T]187870,Teffi[/T][T]224403,HobimDiscus[/T][T]236571,Çamlıca[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:13

Sera Bactopur Direct,stand der information:April 2005

Bakteriyel iç parazit tedavisi ,tüberkloz,dropsy,bloat

Bu ilaç flagell,parazitsel ve bakteriyel kökenli hastalıklarda geniş spectrumlu kullanılabilir.
Belirtiler:
Karınlarının şişkince olmasından, süs balıklarının bakteriyek iç hastalıklarından rahatsız olduklarını anlayabilirsiniz.Bu durumda ayrıca, çoğunlukla pullarının kabarık ve gözlerinin fırlak olması görünümü ile birlikte olur.Diğer belirtiler ise , sallantı yüzme hareketleri göstermeleri,renklerinin koyulaşması, iştahlarının azalması ve en sonunda tamamen isteksiz bir durum almalarıdır.Hastalığı geç saptasanız bile, sera baktopur direct kullanılarak hastalıklı balıkları tedavi ederve henüz saptanamamış olan balıkları hastalıklara karşı koruyabilirsiniz.
Kullanma talimatı:
50 litre akvaryum suyuna 1 hap koyunuz.
Tedavi süresince akvaryum suyunu iyice havalandırınız.
CO2 gübreleme sistemini kapatınız.Kömür filtresi kullanmayınız.
Üç gün sonra kısmen (%50 oranında) suyu yenileyiniz.Balıklar yine hastalık durumu gösteriyorsa, tedaviyi yenileyiniz.
Balıklar sağlıklı iseler,suyu değiştirten sonra sera aqutan ve nitrivec ile yeni su hazırlanır.Bu durum, sera baktopur direct kullanımı nedeniyle akvaryumdaki yararlı bakterilerin de yok edilmiş olmaları bakımından gereklidir.
Ayrıca sera super carbon ile fitreleme yapılmasını öneririz.
Hastalık ilerlemiş ise, sera bactopur direct hapını, akvaryum suyu ile doldurduğunuz iki litrelik kaba (örneğin küçük bir plastik leğen) atarak eritiniz.Hastalıklı balıkları 30 dakika bu kapta bulundurunuz ve sonra balıkları akvaryuma alınız.Sonra yoğun banyo suyunu dökünüz.Normal dozda akvaryum tedavilerini sürdürünüz.
Tedavi sona ermesinden sonra sera fishtamin kürü ile balıkların dirençlerini arttırınız.
Sera bactopur direct deniz suyu akvaryumundaki basit hayvancıklara yaramaz.Bu nedenle, hastalıklı balıkları yanlızca yoğun banyoda tedavi ediniz.
Bileşimi:
Nifurpirinol 27,6mg,binding agent ad 1,0g
Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılamaz.Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde ve kilitli olarak saklayınız.Oda sıcaklığında(15-25 C) ve karanlıkta muhafaza ediniz.
Son kullanım tarihinden sonra kullanılamaz.


Beğenenler: [T]224403,HobimDiscus[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:14
Bemiks Kompoze Ampul 2ml 5 ampul (Özet)

Karanlık ortamda uygulanan bu B vitamin kombinasyonu genelde beslenmeyi red eden balıkları stres den uzaklaştırmak , vitamin takfiyesi amacı ile kullanılmaktadır.

Farmakolojik Özellikleri
B grubu vitaminler, hücre ve dokularda yaşam ve gelişme için çok önemli olan karbonhidrat ya da protein metabolizmalarını düzenleyen enzim sistemlerinde yer alır.
Doğada çok kez birlikte bulundukları gibi, optimum etki sağlıyabilmeleri için organizmaya da birlikte alınmaları gerekir.
B vitaminlerinin rol aldığı metabolizma olayları birbiriyle yakından ilgilidir.B grubu vitaminlerinden birinin eksikliği ya da aşırı tüketimi, çok kez diğerininde işlevlerini azaltır ve onlara olan gereksinimi arttırır.Bu nedenle B grubu vitamlerinden birinin eksikliğine bağlı rahatsızlıklarda, genellikle bu gruba giren diğer vitaminleri de birlikte vermek gerekir….
Hayvan deneyleri ve klinik çalışmalar B grubu vitaminlerinin karaciğer koruyucu etkiye sahip oldukları ve karaciğer parenkimasının onarımını hızlandırdıklarını göstermektedir.B grubu vitaminler, karaciğer metabolizmasını düzenleyerek antitoksit işlevinin düzelmesini sağlar…

İçerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır…
İnfüzyon sırasında solüsyon ışıktan korunmalıdır….
2ml ampulde
Vitamin B1 25 mg
Vitamin B2 2 mg
Vitamin B6 5 mg
Niasinamid 50 mg
D-pantenol 8.6mg
Sodyum klorür 18 mg
Sodyum fosfat 17.654 mg
Sitrik asit monohidrat 21.746 mg
Polisorbat 80 86.232 mg
Metil parapen 16 mg
Propil parapen 0.2 mg
Enjeksiyonluk su q.s


Beğenenler: [T]222260,Mematiesk[/T]
Teşekkür Edenler: [T]187751,Joooker01[/T][T]222260,Mematiesk[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:14
Sera Omnipur
Tatlısu akvaryumlarında en yaygın süs balık hastalıklarına karşı en geniş etki.
Sera omnipur en yaygın süs balıklarının tedavisinde kullanılır.Bunlar: Bakteriyel enfeksiyonlar,yüzgeç çürümesi,mantar enfeksiyonları (saprolegnia,Achiya), deri yapışkanları (Costia,Chilodonella),Trichodina,Oodinium,solungaç ve deri dikenleri (Dactylogyrus yada Gyrıdactylus), deri yaralanmaları ve yaralarıdır.
Kullanma talimatı:
Kullanmadan iyice çalkalayınız.
22 damla veya 20 litre için 1ml
Gözle görülür bir iyileşme olmadıysa (7 gün sonra ), aktif karbonla 24 saat filtreleme yapın ve tedaviyi tekrarlayın.Tedavi sırasında iyi havalandırma yapın,UV lambaları kapatın,aktif karbonla filtreleme yapmayın.
Tedavi bittikten sonra aktif karbonla filtreleme yapmanızı öneririz.Koruma önlemi olarak iki ayda yarım doz uygulayın.Akvaryuma yeni balık katıldığında, hastalıklara neden olabilecek mikropları öldürmek için normal doz uygulayın.
Bileşimi:
9-amino acridine hydrochloride 105mg
acriflavine chioride 600mg
ethacridine lactate 3375mg.
malachite green oxalate 79mg
aqua purificata ad 100ml.

Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde ve kilitli olarak saklayınız.Oda sıcaklığında(15-25 C) ve karanlıkta muhafaza ediniz. Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılamaz.
Diğer ilaçlarla beraber kullanmayın.
Sera omnipur yumuşak yapraklı bitkilere zarar verebilir.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:15
Mikofish

Bileşimi:
Mikofish %5 nitrofurazon
Sarı renkli süspansiyondur.

Farmakolojik özellikleri:
Mikofish bileşimindeki Nitrofurazon gram pozitif ve gram-negatif bakterilere tesirlidir.(Gram pataloji de kullanılan bir boya olup, bu madde, içinde bakteri bulunan kaplara konulduğu zaman mor veya mavi renk verir Gram pozitif; pembe veya kırmızı renk verir, gram negatiftir.)
Mantarlara ve büyük virüslere de etkilidir.Tesiri daha çok bakteriatatiktir.
Kullanım sahası/ Endikasyonları:
Mikofish’in kullanıldığı akvaryum balıkların bakteriyel ve mantar hastalıkları:

Furunclosis hastalığı (Bakteriyel deri ve yüzgeç çürümesi)
Bu hastalık tablosu Aeromonas ve Pseudomas gibi gram-negatif bakteriler ve vibrio’lar tarafından meydana getirilir.Bu mikroplar her türlü suda bulunabilir.Balığın derisi üzerine yerleşir, kötü koşullarda özellikler yurtiçi veya ülkeler arası nakliyatlarda ortaya çıkar.Genç balıklarda ani ölümlere yol açar yetişkin balıklarda akut septisemi ile seyreder.Hastalık uzun sürerse bakterilerin yerleştiği deride çürüme görülür.Hastalık etkeni Aeromonas Salmonicida ise ölen balık miktarı yüksek olur.Deride derin nekrotik lezyonlar (furuncul) meydana gelir.Derideki çürüme ile birlikte yüzgeçlerde de erime olur. Hastalık etkeni Aeromonas Liguefaciens ise derideki lezyonlarla birlikte iç organlarda kanama ile beraber seyreden septisemiye sebeb olur.Hastalık etkenleri Pseudononas Flluorescens ve Pseudonmonas Putida ise benzer semptomlar meydana gelir.Vibrio Anguillarum veya Vibrio Cholerae denizde yapılan kültür balıkçılığında veya özel deniz akvaryumundaki furunculosis hastalığının etkenidir.Benzer semptomlar bunlarda tespit edilmekle beraber hastalık uzun sürerse, balıklarda kansızlık(Anemia) meydana getiriler.Furunculosis hastalığında mikrofis le tedavi esas olmakla birlikte akvaryum suyunun temizlenmesi ve diğer çevre şartlarının düzeltilmesi gereklidir.
Columnaris hastalığı:Bu hastalığın etkeni gram-negatif bir bakteri olan Flexibacter Columnaristir.Akvaryum suyunun 15C in altında oluşu ve deride nakliyat esnasındaki çarpmalardan meydana gelen yaralar (Trauma) sonucunda hastalık meydana gelir.balık ağzının üst kımında beyaz alanların görülmesi ile anlaşılır.Benzer lekeler vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir.erken teşhis edilerek mikofish kullanılması hastalığı yok eder.
Mantar hastalıkları: Balığın üzerinde pamuğumsu görünüş meydana gelmesiyel tanınan bu hastalığın etkenleri Saprolegnia,Achyla;aphanomyces,Branchiomyces,Inctt hyophonus ve Ptium gibi mantarlardır.Ölü veya yaralı balıkların yaralarını hızla iyileştirir ve mantar hastalıklarını tedavi eder.
Kullanım şekli ve dozu:
20 litre akvaryum suyuna 5 cc mikofish uygulanır.3-4 gün tedaviye devam edilir.Hastalık ilerlemişse 20 litre akvarum suyuna 10cc mikofish kullanılmalıdır.İlaç uygulanmasından itibaren 2-3 saat filtre kapalı tutulmalıdır.
Balıklarda mantar hastalıkları başka akvaryumdan nakil esnasında bulaşabileceği gibi herhangi bir nedenle de meydana gelebilir. Balıkların nakil esnasında herhangi bir nedenle yaralanmaları mantar ve bakteriyel hastalıkların yayılmasını kolaylaştırır.Bu nedenle akvaryuma yeni balık koyulduğunda bir defaya mahsus 20 litre akvaryum suyuna 5 cc hesabı ile mikofish uygulanmalıdır.Koruyucu olarak ayda bir defaya mahsus 20 litre akvaryum suyuna 5cc kullanılması tavsiye edilir.
Mikofish süspansiyon şeklinde bir mamul olduğundan kullanılmadan önce çalkalanmalıdır.

Mikofish bazı hassas akvaryum bitkilerine dokunabilir.böyle durumlarda balıklar ayri bir akvaryuma alınarak tedavi edilmelidir.Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:16
Permasol (Özet)
1 Tablet 250mg Potasyum Permanganat ihtiva eder.
Tıbbi özellikleri:
Permasol tablet (potasyum permanganat) bakterisit (bakterileri yok etme), fungustatik (mantarları yok etme), Astrenjan ve oksidan etkilerden dolayı antiseptik, dezenfektan ve koku giderici olarak kullanılır.
Uyarı:
Yogun potasyum permangant çözeltileri dokuyu tahriş edici etki gösterir.Seyreltik çözeltilerde çok sık kullanıldığında tahriş edici yanıklara sebeb olabilir.Öldürücü dozu 5-10 gr dır.1 tüp 5g potasyum permanganat içerir.
Solüsyon hazırlanışı:
Çözelti hazırlanırken tabletlerin mutlaka cam bir kapta eritilmesi ve tabletlerin tamamen eriyinceye kadar beklenmesi, sonra suyun kuvvetlice çalkalanması homojen bir çözelti elde etmek için gerekir.
DİKKAT:
Zehirlenmede hemen süt içilerek absorbsiyona mani olunmalıdır.
Yanlışlıkla ağızdan alınma durumunda aşağıdaki numaraya başvurunuz.
0800 314 79 00 (5 hat) T.C. Sağlık Bakanlığı Zehir Danışma Merkezi

Genel bir dezenfektan olup,seyreltik çözeltilerle yeni eklenen bitkilerin, diğer materyallerin ve akvaryum gereçlerinin , banyo şeklinde ,temizlenmesinde kullanılır.25lt ye tablet şekilde 15-20 dk lık banyo ile balık tedavisinde kullanılabilir.Fakat zehirli bir madde olduğundan zor durumlarda kullanmakta fayda var.

 

Beğenenler: [T]186817,gizem1[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:16
Sera Costapur

Bu parazitler tipik özellik olarak yumurtlama kuluçka ,larva ve yetişkin evrelerinden geçen parazitleridir.Sera cortapur bu parazitleri her devresinde özelliklede larva döneminde etkisiz hale getirerek parazitin akvaryumunuzdan tamamen yok olmasını sağlar.Genel de ani ısı değişiklikleri ve su parametrelerinin bozulması ile hortlar, ısının yükseltilmesi ve kaya tuzu ilave edilmesi başlangıçta çözüm olabilir.

Su düzenleyicisi ilaç Ichthyophthirius multifilis (Beyaz Benek Hastalığına) ve diğer parazitlere karşı tatlı su ve deniz akvaryumunda.
Kullanma talimatı: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!
Normal dozajlama:
1 inci-5 inci gün 20 litre su içine 1 ml veya 18 damla karıştırılacak

Ağır hastalıklarda;
1 inci-5 inci gün 20 litre su içine 2 ml veya 36 damla karıştırılacak eğer başka uygulama önerilmediyse.Costapur 50ml,100ml ve 500ml lik şişelerde satılmaktadır.
Dikkat: 100ml ve 500ml2lik şişelerde dozaj damla değil, ml hesabıyla uygulayınız.Hafif bir ısı artışı ve havalandırma, iyileştirme sürecini hızlandırır.
Tedavi esnasında kömürle filtreleme yapmayınız ve UV ışıkları kapatınız!
Tedavinin bitiminden sonra suyun kısmen değiştirilmesi ve/veya sera super carbon ile filtrelenizi öneririz.Hastalıklara karşı direncin arttırılması için, sera fishtamin ile vitamin kürü uygulanmalıdır.
Bileşimi:
100ml sera costapur:
Potasyum Iyodür 2.8mg
Malahit Yeşili Oksalik 105mg
Distile Su k.m 100ml içerir.

Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılamaz.Tüm tatlı su hayvanları içindir.Deniz akvaryumundaki yosun ve omurgasızlar için uygun olmayabilir.Bu nedenle tedavinin bir karantina akvaryumunda yapılmasını öneririz.Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.Kullanım süresince başka firmaların ürünlerini kullanmayınız.


 

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

bkocamanÇevrim Dışı

Kayıt: 29/05/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 87
bkocamanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2006 11:17
Contra-Ichthyo

Önceki mesajımdaki sera costapur ‘un alternatifidir.Bu ilacı çok eski akvaryumcular iyi bilirler sanırım.
Ichthyophthirius :Beyaz benek hastalığı.(Balık biti)
Balıkların vücut ve yüzgeçlerinde bulunur.Çok ufak beyaz noktalar halinde kendini belli eder.Balıkların süratle ölümüne neden olan bir parazittir.
Contra-Ichthyo ile 3 günde balıklarınızın kesin tedavisi sağlanır.
Özellikleri:
Bitkileri bozmaz,gelişmelerini sağlar.
Akvaryum ısısını yükseltmeye gerek yoktur.
Tedaviden sonra su değişimleri gerektirmez.
Dikkat:
Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın.Kullandıktan sonra şişeyi kapatın.Güneş ışığından koruyun.
Kullanım şekli:
Birinci gün 10 lt suya 2 damla, 2’inci gün ve 3’üncü gün 10 litre 1 damla damlatır.Dördüncü gün akvaryumunuzdan Beyaz Benek yok edilmiştir.
Akvaryumunzda:filtre ve aktif karbon filtresi varsa durdurun.Havalandırmayı hava taşı kullanarak sağlayın.
Dördüncü gün filtrenizi kullanmadan önce temizleyin.(Dezenfekte edin).Koruyucu olarak 20 günd 10lt suya 1 damla damlatınız.

 

Beğenenler: [T]222295,yildirim1972[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir