Balık Yemlerinin Karidesler Üzerindeki Etkisi


AtlasPoyrazÇevrimiçi

Özel Üye
Kayıt: 14/09/2016
İl: Istanbul
Mesaj: 1968
AtlasPoyrazÇevrimiçi
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 18:54
Merhabalar, karides tankı kurulumunu yapmadan önce yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan güzel bir makaleyi sizlerle paylaşmak istedim.

Araştırmada sadece kiraz karidesleri (Neocaridina denticulata) üzerinde durulmuş.

© Published by Ege University Faculty of Fisheries, Izmir, Turkey
http://www.egejfas.org
Su Ürünleri Dergisi (2016)
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 217-222 (2016)
DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.3.05
ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE
Farklı akvaryum yemlerinin kiraz karideslerinde (Neocaridina denticulata) büyüme performansı ve yaşama oranı üzerine etkileri
Effects of different aquarium feeds on growth performance and survival rate of red cherry shrimp (Neocaridina denticulata)
Burcu Bingöl1 • Gürel Türkmen1 • Onur Karadal2*
1 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye
2 Yalova Üniversitesi, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü, 77500, Armutlu, Yalova, Türkiye
* Corresponding author: onurkaradal@yalova.edu.tr
Received date: 22.04.2016
Accepted date: 07.06.2016
How to cite this paper:
Bingöl, B., Türkmen, G. & Karadal, O. (2016). Effects of different aquarium feeds on growth performance and survival rate of red cherry shrimp (Neocaridina denticulata) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 217-222. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.3.05
Öz: Akvaryum sektörünün gelişmesiyle birlikte yetiştiriciliği yapılan alternatif türlerde de çeşitlilik fazlalaşmaktadır. Bunun sonucu olarak omurgasız türleri akvaristler açısından popüler canlılar haline gelmişlerdir. Bu türler arasında tatlı su karidesleri birçok tür ve varyete ile akvaryum sektöründe iyi bir yer edinmişlerdir. Tayvan orijinli kiraz karidesleri (Neocaridina denticulata), bu grubun akvaryumlara girmesi konusunda öncü türlerdendir. Ancak kiraz karidesleri ile yapılan çok az sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada, farklı (Spirulina katkılı, granül, pul, çubuk) ticari yemlerin kiraz karideslerinde büyüme ve gelişimleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada, akvaryum sektöründe yaygın olarak kullanılan pul, çubuk ve granül formdaki yemler kullanılmıştır. Çalışma 12 adet 50 L’lik cam akvaryumda 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Karidesler gruplar halinde yaşadıklarından dolayı her bir akvaryuma ortalama 0,30±0,01 g ağırlığında ve ortalama 1,40±0,01 cm total boyda 30 adet birey stoklanmıştır. Karidesler 16 hafta boyunca doyana kadar beslenmiştir. Çalışma sonunda tüm gruplar arasında canlı ağırlık ve total boylar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak farklılık ortaya çıkmıştır (P0,05). Büyüme verileri incelendiğinde, en fazla ağırlık (0,85±0,04 g) ve total boya (2,12±0,04 cm) ulaşan deneme grubunun Spirulina katkılı yem ile beslenenler olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucu olarak kiraz karideslerinde bitkisel içerikli yemlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Akvaryum, besleme, Kiraz karidesi, Neocaridina denticulata
Abstract: Diversity of cultured alternative species has been increasing with development of aquarium sector. As a result of this situation, invertebrate species have become popular creatures for aquarists. Among these species, freshwater shrimps have a good place in the aquarium industry with many types and varieties. Red cherry shrimps (Neocaridina denticulata) originated to Taiwan are one of the leading species of this group about to enter the aquarium. Nevertheless, there are very few scientific studies with this species. In this study, the effects of different aquarium feeds (Spirulina granule, granule, flake, stick) on growth performance and survival rate of red cherry shrimp were investigated. Different formed feeds which are widely used in the aquarium industry and nutritional contents closed to each other were used in this research. The study was carried out in 12 glass aquariums (50 L) with three replicates. 30 individuals with mean weight of 0.30±0.01 g and mean total lenght of 1.40±0.01 cm were placed to each aquarium because of shrimps live in groups. At the end of the study, there are statistical differences among the treatments (P0.05). According to growth data, the highest development has been shown at Spirulina granule group with mean final weight of 0.85±0.04 g and mean final total lenght of 2.12±0.04 cm. In conclusion, using of plant-based feeds are recommended for nutrition of red cherry shrimps.
Keywords: Aquarium, feeding, Red cherry shrimp, Neocaridina denticulata
GİRİŞ
Akvaryum sektörü birçok canlı türünün yanı sıra, başta bu canlıların ihtiyaç duydukları farklı form ve içerikte yapay yemler, teknik ekipmanlar ve hastalık etkenlerine karşı kullanılan kimyasalları da kapsayan büyük bir sektördür. Zaman içerisinde sektördeki gelişmelere paralel olarak hazırlanan yapay ortamlar daha sağlıklı bir hal almaya ve yeni türler için spesifik ortamların oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu sayede akvaryumlarda ele alınan tür sayısı da her geçen gün artmaya başlamıştır. Günümüzde akvaristler tarafından gelen talebin doğal kaynaklardan karşılanabilmesi mümkün olmadığından dolayı ticari olarak yetiştiriciliklerinin yapılması gündeme gelmiştir (Çelik vd., 2011; Türkmen vd., 2011). Son yıllarda akvaryumlarda balıklar dışındaki diğer canlı türlerine olan ilginin arttığı bilinmektedir. Özellikle omurgasız türleri akvaristler açısından popüler canlılar haline gelmişlerdir. Bu türler arasında olan tatlı su karidesleri birçok tür ve varyete ile akvaryum sektöründe önemli bir yere sahiptir. Türkiye akvaryum sektöründe tatlı su karideslerinin 15 türü
Bingöl et al., Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 217-222 (2016)
218
pazarlanmaktadır (Türkmen ve Karadal, 2012a). Kiraz
karidesleri (Neocaridina denticulata) ise bu grubun en yaygın
ve popüler türlerinden birisidir (Patoka vd., 2016).
Kiraz karidesleri, Japonya, Kore, Çin, Vietnam ve
Tayvan’da doğal olarak dağılım gösteren akvaryum sektöründe
ise ilk defa 2003 yılında talep görmeye başlayan bir türdür.
Ortalama bir dişinin 21-51 adet yumurta verebilmesi,
yumurtaların 27 °C’de 15 gün içerisinde açılması, yumurtadan
çıkan larvaların 60 günde jüvenil birey ve 15 gün gibi çok kısa
bir süre sonra da yetişkin karides olup üremeye
başlayabilmeleri popüler olmalarında başlıca etmenlerdendir
(Hung vd., 1993; Demas, 2007; Nur ve Christianus, 2013).
Kiraz karidesleri doğal ortamlarında bitkili habitatları tercih
etmelerine ve bitkili akvaryumlarda yetiştirildiğinde iyi bir
gelişim göstermelerine karşın omnivor beslenme
özelliklerinden dolayı yapay ortamlarda ticari yemlerle de
beslenebilmektedirler (Mizue ve Iwamoto, 1961; Jalihal vd.,
1994). Dipte yaşadıklarından dolayı verilen yemin batması ve
hızlı dağılmaması gerekir. Bu sebeple yemin sert olması
önemlidir (New, 1987). Bu sebeplerden dolayı bitkisel içerikler
yemlere katkı maddesi olarak eklenmektedir. Akvaryum
sektöründe yaygın olarak kullanılan en önemli bitkisel katkı
maddesi Spirulina’dır (Lorenz, 1998). Bu mikroalg, akvaryum
balıklarının renklenmesinde uzun zamandır ticari olarak
kullanılmaktadır (Spolaore vd., 2006).
Metabolizma için gerekli olan enerji diğer canlılarda olduğu
gibi karideslerde de tüketilen besinlerden sağlanmaktadır
(D’Abramo ve Sheen, 1994). Karidesler genel olarak omnivor
veya detritivor olarak beslenirler (Jalihal vd., 1994). Özellikle
Atyidae familyasında bulunan karidesler alg yiyiciler olarak
bilinmektedir (Patoka vd., 2016). Ayrıca yüksek stoklu ticari
üretimlerinde yapay yemler kullanılmaktadır. Kiraz
karidesleriyle akvaryum koşullarında yapılmış oldukça az
sayıda yapay yem çalışması bulunmaktadır (Wang vd., 2009;
2010). Ticari akvaryum yemleriyle kiraz karidesleri üzerine
yapılan herhangi bir çalışma bulunmasa da bazı eklembacaklı
türleriyle yapılan çalışmalar mevcuttur (Karadal ve Türkmen,
2012; Türkmen ve Karadal, 2012b).
Bu çalışmada, akvaryum koşullarında farklı formda ve
yaygın olarak kullanılan akvaryum yemlerinin Neocaridina
denticulata türü karideslerde büyüme ve yaşama oranı üzerine
etkileri araştırılmıştır. Besinsel içerikleri birbirine yakın aynı
ticari firmaya ait farklı formdaki yemler kullanılarak kiraz
karideslerinin beslenmesinde yem formu seçimi yanı sıra ticari
yemlerin büyüme performansı üzerindeki etkisi belirlenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Çalışmada özel bir işletmeden (İzmir, Türkiye) temin edilen
Neocaridina denticulata türü kiraz karidesleri kullanılmıştır.
Çalışma başlangıcında ortalama 0,30±0,01 g ağırlığa sahip
kiraz karidesler 4 farklı akvaryum yemi ile 16 hafta boyunca
beslenerek büyüme performansı ve yaşama oranları
araştırılmıştır. Karidesleri beslemede TetraMin® tropikal granül
yem, TetraMin® Spirulina katkılı granül yem, TetraMin® pul
yem ve Tetra® Pond çubuk yem (Tetra-Fish Inc., Melle,
Almanya) kullanılmıştır (Tablo 1). Besleme günde 2 kez (10:00
ve 16:00) doyana kadar yapılmıştır. Tüketilmeyen yemler
ortamdan sifon yardımı ile alınmıştır. Çalışmada 50 L hacimli
cam akvaryumlar kullanılmıştır. Her bir akvaryuma 30 adet
birey konulmuştur. Deneme 3 tekrar ile 12 akvaryumda
yürütülmüştür (Şekil 1). Su sıcaklığı 26,5±0,5 ˚C ve fotoperiyot
14:10 saat (aydınlık:karanlık) şeklinde uygulanmıştır.
Akvaryumlarda haftada 2 kez %30 oranında su değişimi
yapılmıştır. Su değişiminden sonra tüm akvaryumlara sürekli
havalandırılan klorsuz musluk suyu ilave edilmiştir. Her
akvaryumdaki çözünmüş oksijen (WTW-Oxi 315), pH (Sartorius
PT-10), amonyak (HANNA C205), su sertliği (Aquamerck®
114652 toplam sertlik test kiti) ve alkalilik (Aquamerck® 111109
alkalilik test kiti) değerleri deney başlangıcında, su
değişimlerinde ve deney sonunda ölçülmüştür. Karideslerde
büyüme ve gelişim 15 günde bir örnekleme (ağırlık, total boy ve
karapas boyu) ile takip edilmiştir. Total boy ve karapas boyu
ölçümleri kumpas, ağırlık ölçümleri ise Sartorius BL610 (0,01g)
marka terazi ile yapılmıştır. Tüm canlılar kâğıt havlu ile
kurulanarak kuru ölçümleri alınmıştır.
Tablo 1. Deneme yemlerinin kimyasal kompozisyonu
Table 1. Chemical compositions of experimental diets
İçerik (%)
TetraMin®
Spirulina Granül Yem
TetraMin®
Granül Yem
TetraMin®
Pul Yem
Tetra® Pond
Çubuk Yem
Ham Protein 45 45 46 46
Ham Yağ 8 8 8 8
Ham Selüloz 2 2 2 2
Ham Kül 9 9 10 10
Nem 7 7 6 6
Effects of different aquarium feeds on growth performance and survival rate of red cherry shrimp (Neocaridina denticulata)
219
Büyüme parametrelerinin hesaplanmasında;
● Canlı ağırlık kazancı = Son ağırlık - İlk ağırlık
● Yem dönüşüm oranı = Tüketilen yem / Ağırlık artışı
● Spesifik büyüme oranı = [(ln Son ağırlık - ln İlk ağırlık) /
Deneme süresi] x 100 formüllerinden yararlanılmıştır.
Büyüme verilerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Gruplar
arasındaki farklılığın tespitinde ise LSD testinden
yararlanılmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında istatistiksel
değerlendirilmesi Statgraphics Centurion XVI paket
programıyla sağlanmış ve grafikler MS Office Excel
programıyla oluşturulmuştur. Tüm testlerde yanılma düzeyi
p0,05 olarak kabul edilmiştir.
Şekil 1. Çalışma düzeneği
Figure 1. Schedule of experimental design
BULGULAR
Farklı yemlerle beslenen kiraz karideslerin deneme
sonundaki büyüme performansları önemli düzeyde farklılık
göstermiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Son
ortalama ağırlık ve ağırlık artışı verilerine göre Spirulina granül
yemle beslenen grup, pul ve çubuk yemlerle beslenen gruplara
göre istatistiksel olarak yüksektir (P0,05). Son ortalama total
boylarda ise yine en iyi artış Spirulina granül ile beslenen grupta
gözlenirken en az artış çubuk yemle beslenen grupta meydana
gelmiştir. Deneme gruplarının son ortalama karapas boyları
arasında herhangi bir istatistiksel farklılığa rastlanmamıştır
(P0,05).
Granül yemlerle beslenen grupların yaşama oranı çubuk
yemle beslenen gruba göre istatistiksel düzeyde anlamlıdır
(P0,05). Spesifik büyüme oranlarında en yüksek grup
Spirulina granül yem ile beslenen karidesler olurken, yem
dönüşüm oranı ve yem alımı verilerinde granül yemlerle
beslenen gruplar diğer gruplara göre istatistiksel anlamda
farklılık göstermiştir (P0,05).
Tablo 2. Deneme gruplarının 16 hafta sonundaki büyüme performansı
Table 2. Growth performance of experimental groups after 16 weeks
Büyüme parametreleri* Spirulina G. Granül Pul Çubuk
İlk ortalama ağırlık (g) 0,30±0,01 0,30±0,01 0,30±0,01 0,30±0,01
Son ortalama ağırlık (g) 0,84±0,11b 0,78±0,03ab 0,68±0,11a 0,61±0,10a
Ağırlık artışı (g) 0,55±0,15b 0,48±0,04ab 0,38±0,15a 0,31±0,13a
İlk ortalama total boy (cm) 1,40±0,01 1,40±0,02 1,40±0,01 1,39±0,01
Son ortalama total boy (cm) 2,12±0,11b 1,99±0,09ab 1,92±0,10ab 1,82±0,07a
İlk ortalama karapas boyu (cm) 0,69±0,01 0,68±0,01 0,68±0,01 0,68±0,01
Son ortalama karapas boyu (cm) 1,10±0,10 1,03±0,05 0,97±0,05 0,92±0,04
Yem tüketimi (g) 0,59±0,18b 0,53±0,04b 0,50±0,20ab 0,46±0,20a
Spesifik büyüme oranı 0,92±0,11b 0,85±0,03ab 0,72±0,14ab 0,62±0,14a
Yem dönüşüm oranı 1,10±0,03a 1,14±0,03a 1,33±0,04b 1,51±0,02c
Yaşama oranı (%) 83,99±1,17b 81,44±1,28b 70,56±2,33ab 59,89±0,68a
*Ortalama±Standart Hata, satırdaki farklı harfler farklılığın önemli olduğunu göstermektedir (p0,05)
*Mean±S.E., the different letters within the same colum are significantly different at p0.05
Çalışma boyunca ölçülen su kriterleri incelendiğinde;
çözünmüş oksijen 6,2-7,4 mg/L, pH için 7,5-8,0, amonyak için
0,08 mg/L’nin altında, alkalinite için 85-95 mg/L, sertlik için 115-
125 mg/L ve nitrit için 0-0,02 mg/L aralıklarında gözlenmiştir.
Deneme gruplarındaki periyodik ağırlık artışlarında
8.haftada birbirine yaklaşmış olsalar da daha sonra belirgin
farklılıklar görülmeye başlanmıştır (Şekil 2). Periyodik total boy
artışlarında ise normal bir seyir gözlenmiştir (Şekil 3). Karapas
Bingöl et al., Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 217-222 (2016)
220
boyunun periyodik artışlarında, Spirulina katkılı granül yemle
beslenen grupların diğer gruplara oranla üstünlüğü göze
çarpmaktadır (Şekil 4).
Şekil 2. Deneme gruplarının 16 hafta boyunca ortalama ağırlıkları
Figure 2. Mean weights of experimental groups during 16 weeks
Şekil 3. Deneme gruplarının 16 hafta boyunca total boyları
Figure 3. Mean total lenghts of experimental groups during 16 weeks
Şekil 4. Deneme gruplarının 16 hafta boyunca karapas boyları
Figure 4. Mean carapace lenghts of groups during 16 weeks
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada, akvaryum sektöründe yaygın olarak kullanılan
farklı formda, besinsel içerikleri birbirine yakın ve aynı firmaya
ait yemler kullanılmış ve bu yemlerinin kiraz karideslerinde
büyüme performansı üzerine etkileri araştırılmıştır. Kiraz
karideslerinde (Neocaridina denticulata) Spirulina katkılı granül
yemle beslenenlerin en iyi büyüme performansı ve yaşama
oranına sahip oldukları belirlenmiştir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde en pahalı enerji bileşeni
proteindir (Gomez vd., 2008). Çalışmada kullanılan yemlerdeki
ham protein oranı %45-46 arasında değişirken ham yağ oranı
%8 civarındadır. Millikin vd. (1980) Macrobrachium rosenbergii
türü tatlı su karidesinde en iyi büyümenin %40 protein oranına
sahip yemle gerçekleştiğini belirlemiştir. Protein oranları baz
alınarak tatlı su karidesleri ile yapılan diğer çalışmalarda da
%40-45 seviyeleri önerilmiştir (Balazs ve Ross, 1976). Bu
anlamda önceki çalışmaların sonuçları mevcut çalışmanın
bulgularıyla uyumludur. Pantaleão vd. (2015) Neocaridina
davidi jüvenillerinde açlık-tokluk oranı çalışmışlar ve büyüme
parametresi olarak karapas boyu verilerinden
yararlanmışlardır. Çalışmada, %47,5 protein oranına sahip
ticari (Tetra) yem kullanmışlardır. Sürekli beslenen kontrol
gruplarında açlık oranının yükselmesiyle karapas boyu
verilerinde sayısal anlamda düşüşler olmasına rağmen
istatistiksel olarak herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
Bahsi geçen çalışmanın sonuçlarına paralel olarak bu
çalışmada da gruplar arasında sayısal olarak ağırlık artışları
gözlenmesine karşın gruplar arasında istatistiksel fark
bulunamamıştır.
Karidesler gerek doğal ortamlardan elde ettikleri
besinlerde, gerekse yapay olarak hazırlanan rasyonlarda
bitkisel katkı maddelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Hatta bu
durum, yem rasyonunda balık ununun azaltılarak soya unu
takviyesi ile maliyetin düşmesine dahi sebep olabilecek
niteliktedir. Gomez vd. (2008) yaptıkları çalışmada, M. tenellum
türü tatlı su karideslerinin yemlerinde protein seviyesini sabit
tutarak (%40) rasyondaki balık ununu soya unu ile %100’e
kadar (%20, 40, 60, 80 ve 100) değiştirmişlerdir. Sonuç olarak
canlı ağırlık ve total boyca en iyi büyüme performansını %100
soya unu ile hazırlanan yemlerde gözlemlemişlerdir. Harpaz ve
Schmalbach (1986), %30 protein oranı ile hazırladıkları
yemlerin yanında M. rosenbergii türü karideslere kokar ağaç
(Ailanthus altissima) bitkisinin yapraklarını vermişlerdir. Yaprak
tüketen grubun daha iyi büyüme performansı gösterdiğini not
etmişlerdir.
Karidesler ergin dönemlerinde bentik bölgelerde demersal
olarak yaşayan eklembacaklılardır. Bu yüzden karideslerin
beslenme alışkanlıkları dip bölgesine göre şekillenmiştir (New,
1987). Çubuk yem yüzme özelliğine sahip bir yem iken pul yem
bir süre yüzeyde kalan ve daha sonrasında batabilen bir
yemdir. Granül yem ise suya atıldığında batan bir özellik
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Haftalar
Ağırlık (g)
Spirulina G. Granül Pul Çubuk
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Haftalar
Total Boy (cm)
Spirulina G. Granül Pul Çubuk
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Haftalar
Karapas Boyu (cm)
Spirulina G. Granül Pul Çubuk
Effects of different aquarium feeds on growth performance and survival rate of red cherry shrimp (Neocaridina denticulata)
221
göstermektedir. Karidesler bu özelliğinden dolayı yeme daha
çabuk ulaşırlar. Granül yemin yapısal ve besin içeriklerini daha
az kayıpla canlıya aktarabilme özellikleri dikkate alındığında
elde edilen sonuçlar bu bilgi ve verileri doğrular niteliktedir.
Karideslerin biyo-ekolojik özellikleri ve yemde aranan özellikler
çalışma sonuçlarını desteklemektedir.
Akvaryumlarda kullanılan farklı formlardaki yemlerin
büyüme ve yaşama oranı üzerine etkileri daha çok akvaryum
balıkları üzerinde araştırılmıştır. Harpaz vd. (2005), lepistes
(Poecilia reticulata) yavrularının beslenmesinde farklı
formlardaki toz yem ve pul yemlerini kullanmışlardır. Çalışma
sonunda büyüme ve gelişimde toz yem pul yeme oranla daha
iyi sonuç vermiştir. Bahadır Koca vd. (2009), melek balıklarıyla
(Pterophyllum scalare) yaptıkları çalışmada en iyi canlı ağırlık
artışı ve spesifik büyüme oranlarının pelet yemle beslenen
balıklarda gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Siccardi vd. (2009),
zebra balıkları (Danio renio) ile yaptıkları çalışmada en iyi
sonuçların sırası ile pelet, pul ve çubuk yemlerle ile beslenen
gruplarda gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Karadal ve Türkmen
(2014) ise tetrazon (Barbus tetrazona) balıklarında granül yem
ile en iyi, Tubifex ile en düşük verimi elde ettiklerini
bildirmişlerdir. Karadal ve Türkmen (2012), kırmızı kıskaçlı
kerevitlerde (Cherax quadricarinatus) pul, çubuk, granül yemler
ile kurutulmuş Tubifex denemişlerdir. Türkmen ve Karadal
(2012b) ise kırmızı kıskaçlı yengeçlerde (Perisesarma bidens)
pul, çubuk ve granül yemleri denemişlerdir. Her iki çalışmada
da granül yemlerle beslenen gruplar diğer gruplara oranla daha
fazla gelişim göstermişlerdir. Tüm bu çalışmalar ışığında elde
edilen sonuçlar karşılaştırıldığında çok yakın paralellik
göstermektedir.
Sonuç olarak, N. denticulata türü karideslerin
akvaryumlarda bakımı söz konusu olduğunda en iyi büyüme ve
gelişimi göstermeleri açısından granül yem kullanılması
önerilmektedir. Granül yemlere Spirulina gibi bitkisel katkı
maddelerinin ilavesi büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Pul
ve çubuk yemler karides üretiminde kullanılsalar da hızlı batma
özelliği olmadığından büyümeye granül yemler kadar etki
etmemektedirler. Kiraz karidesi beslemesinde aynı ticari
firmaya ait benzer içerikli yemler kullanılsa da sonuçta büyüme
performansları açısından farklılık görülmektedir. Ayrıca bu
çalışmada elde edilen sonuçların, akvaryumlarda ele alınan
karides türleri üzerine ileriye dönük çalışmalara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma, 1-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından İzmir’de
düzenlenen 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu’nda sözlü
bildiri olarak sunulmuştur.
KAYNAKÇA
Balazs, G.H. & Ross, E. (1976). Effect of protein source and level on growth
and performance of the captive freshwater prawn, Macrobrachium
rosenbergii. Aquaculture, 7(4):299-313.
doi:10.1016/0044-8486(76)90127-7
Bahadır-Koca, S., Diler, İ., Dulluc, A., Yiğit, N.Ö. & Bayrak, H. (2009). Effect of
different feed types on growth and feed conversation ratio of angel fish
(Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823). Journal of Applied Biological
Sciences, 3(2):7-11.
Çelik, P., Çelik, İ. & Cirik, Ş. (2011). Allometric growth in black neon tetra
(Hyphessobrycon herbertaxelrodi) larvae (in Turkish with English
abstract). Alinteri Journal of Agricultural Sciences, 20(2):25-32..
D'Abramo, L.R. & Sheen, S.S. (1994). Nutritional requirements, feed
formulation, and feeding practices for intensive culture of the freshwater
prawn Macrobrachium rosenbergii. Reviews in Fisheries Science, 2(1):1-
21.
Demas, P. (2007). Red Cherry Shrimp. Tropical Fish Hobbyist, 56:90-92.
Gomez, M.G.U., López-Aceves, L.A., Ponce-Palafox, J.T., Rodríguez-
González, H. & Arredondo-Figueroa, J.L. (2008). Growth of fresh-water
prawn Macrobrachium tenellum (Smith, 1871) juveniles fed isoproteic
diets substituting fish meal by soya bean meal. Brazilian Archives of
Biology and Technology, 51(1):57-65.
Harpaz, S. & Schmalbach, E.A. (1986). Improved growth and health of the
Malaysian prawn, Macrobrachium rosenbergii, by addition of fresh leaves
to the artificial diet. Aquaculture, 55(2): 81-85.
doi:10.1016/0044-8486(86)90063-3
Harpaz, S., Slosman, T. & Segev, R. (2005). Effect of feeding guppy fish fry
(Poecilia reticulata) diets in the form of powder versus flakes. Aquaculture
Research, 36:996-1000.
doi:10.1111/j.1365-2109.2005.01308.x
Hung, M.S., Chan, T.Y. & Yu, H.P. (1993). Atyid shrimps (Decapoda: Caridea)
of Taiwan, with descriptions of three new species. Journal of Crustacean
Biology, 13:481-503. doi:10.2307/1548789
Jalihal, D.R., Almelkar, G.B. & Sankolli, K.N. (1994). Atyid shrimps of the genus
Caridina H. Milne Edwards, 1837. Potential crustacean material for
experimental biology. Crustaceana, 66(2):178-183.
Karadal, O. & Türkmen, G. (2012). Effects of different feeds on growth and
survival rate of early juveniles of Australian red claw crayfish (Cherax
quadricarinatus) (in Turkish with English abstract). Ege Journal Fisheries
and Aquatic Sciences, 29(1):35-39. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.1.06
Karadal, O. & Türkmen, G. (2014). Effects of different aquarium feeds on
growth and survival rate of tiger barb (Barbus tetrazona) (in Turkish). In:
Proceedings of I. National Aquarium Fisheries and Issues Workshop.
Emre, Y., Türkmen, G. (Eds.), 30-31 October 2014, Antalya, Turkey, pp.
65-69.
Lorenz, R.T. (1998). A review of Spirulina as a carotenoid and vitamin source
for cultured shrimp. Spirulina Pacifica Technical Bulletin, No.050, 4 p.
Millikin, M.R., Fortner, A.R., Fair, P.H. & Sick, L.V. (1980). Influence of dietary
protein concentration on growth, feed conversion and general metabolism
of juvenile prawn (Macrobrachiurn rosenbergii). Proceedings of the World
Mariculture Society, 11(1-4):382-391.
doi: 10.1111/j.1749-7345.1980.tb00132.x
Mizue, K. & Iwamoto, Y. (1961). On the development and growth of Neocaridina
denticulata de Haan. Bulletin of the Faculty of Fisheries Nagasaki
University, 10:15-24.
New, M.B. (1987). Feed and feeding of fish and shrimp: A manual on the
preparation and presentation of compound feeds for shrimp and fish in
Bingöl et al., Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 217-222 (2016)
222
aquaculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Rome, Italy, 275 p.
Nur, F.A.H. & Christianus, A. (2013). Breeding and life cycle of Neocaridina
denticulata sinensis (Kemp, 1918). Asian Journal of Animal and Veterinary
Advances, 8(1):108-115. doi:10.3923/ajava.2013.108.115
Pantaleão, J.A.F., Barros-Alves, S.P., Tropea, C., Alves, D.F.R., Negreiros-
Fransozo, M.L. & López-Greco, L.S. (2015). Nutritional vulnerability in
early stages of the freshwater ornamental “red cherry shrimp” Neocaridina
davidi (Bouvier, 1904) (Caridea: Atyidae). Journal of Crustacean Biology,
00(0):1-6. doi:10.1163/1937240X-00002357
Patoka, J., Bláha, M., Devetter, M., Rylková, K., Čadková, Z. & Kalous, L.
(2016). Aquarium hitchhikers: attached commensals imported with
freshwater shrimps via the pet trade. Biological Invasions, 18:457-461.
doi:10.1007/s10530-015-1018-9
Siccardi, A.J., Garris, H.W., Jones, W.T., Moseley, D.B., D’Abramo, L.R. &
Watts, S.A. (2009). Growth and survival of Zebrafish (Danio rerio) fed
different commercial and laboratory diets. Zebrafish, 6(3):275-280.
Spolaore, P., Joannis-Cassan, C., Duran, E. & Isambert, A. (2006). Commercial
applications of microalgae. Journal of Biosicience and Bioengineering,
101:87-96.
Türkmen, G., Bulguroğlu, S.Y. & Aydoğan, G. (2011). Bring in some native
osteichtyes marine fish species in Turkey to the marine aquarium (in
Turkish with English abstract). Ege Journal Fisheries and Aquatic
Sciences, 28(3):95-98.
Türkmen, G. & Karadal, O. (2012a). The survey of the imported freshwater
Decapod species via the ornamental aquarium trade in Turkey. Journal of
Animal and Veterinary Advances, 11(15): 2824-2827.
doi:10.3923/javaa.2012.2824.2827
Türkmen, G. & Karadal, O. (2012b). Effects of different aquarium feeds on
growth and survival rate of red claw crab (Perisesarma bidens) (in Turkish
with English abstract). Alinteri Journal of Agricultural Sciences, 23(2):12-
17.
Wang, H.W., Cai, D.B., Xiao, G.H., Zhao, C.L., Wang, Z.H., Xu, H.M. & Guan,
Y.Q. (2009). Effects of selenium on the activity of antioxidant enzymes in
the shrimp, Neocaridina heteropoda. The Israeli Journal of Aquaculture-
Bamidgeh, 61(4):322-329.
Wang, H.W., Cai, D.B., Zhao, C.L., Xiao, G.H., Wang, Z.H., Xu, H.M., Yang,
L.K., Ma, L. & Ma, J.L. (2010). Effects of dietary manganese
supplementation on antioxidant enzyme activity in the shrimp (Neocaridina
heteropoda). The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, 62(2):78-84.

Beğenenler: [T]213398,ternapi[/T][T]168305,Yas400[/T][T]191426,lojistisyen[/T][T]217048,RobinsonDefoe[/T][T]197989,ceyh[/T][T]152395,gkhngndz[/T][T]220376,Ali38[/T][T]210712,tkahramaner[/T][T]208559,GirayKaan[/T]
Teşekkür Edenler: [T]213398,ternapi[/T][T]168305,Yas400[/T][T]191426,lojistisyen[/T][T]217048,RobinsonDefoe[/T][T]197989,ceyh[/T][T]220376,Ali38[/T][T]210712,tkahramaner[/T][T]125030,lemur[/T]
+1: [T]220376,Ali38[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

lojistisyenÇevrim Dışı

Özel Üye
Kayıt: 26/11/2016
İl: Istanbul
Mesaj: 1416
lojistisyenÇevrim Dışı
Özel Üye
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2020 11:32
Kafede görüp de keşfettim. Emeğinize sağlık. Favorilerimde artık.[8)]

Beğenenler: [T]213398,ternapi[/T]
Teşekkür Edenler: [T]189019,AtlasPoyraz[/T]
+1: [T]197989,ceyh[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

gkhngndzÇevrim Dışı

Kayıt: 03/10/2013
İl: Bolu
Mesaj: 57
gkhngndzÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2020 12:32
Konuyu yeni keşfettim.Emeğiniz için teşekkürler.

Teşekkür Edenler: [T]189019,AtlasPoyraz[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

tkahramanerÇevrim Dışı

Kayıt: 16/11/2018
İl: Ankara
Mesaj: 33
tkahramanerÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2020 14:12
Teşekkürler güzel bir konu emeğinize sağlık

Teşekkür Edenler: [T]189019,AtlasPoyraz[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

GirayKaanÇevrim Dışı

Kayıt: 15/08/2018
İl: Kirsehir
Mesaj: 1712
GirayKaanÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2020 14:36
Araştırma verimli emeğine sağlık [:)]

Teşekkür Edenler: [T]189019,AtlasPoyraz[/T]

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir