Bitkili Tanklarda Gübre

 • Çeviri: Berk Refik Numanoğlu

  Bitkiler büyürken suda bulunan besinleri kullanır. Bu besinler; iki kategoriye ayrılır: Makro-besinler ve Mikro-besinler. Bitkilerin büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğu besin türü Makro-Besinler, az miktarda ihtiyaç duyduğu ise Mikro-Besinlerdir. Mikro-Besinler eser elementler olarak da bilinir.

  Bitkilerin ihtiyaçlarıyla ilgili birkaç dipnot: Makro ve Mikro besinler eklendiğinde bitkiler bitkiler bunları kullanmak için CO2’ye ve ışığa ihtiyaç duyacaktır. Aslında CO2 ve ışık bu besinlerden daha önemlidir. Yeterli ışık alamayan bitkiler kahverengiye dönüşecek ve ölecektir, burada verilen besinler bitkiye yardımcı olamayacaktır. Yeni başlayıp canlı bitki ekleyenlerin çoğu, bitkilerin gelişimini hızlandırmak için bazı gübreler kullanmaya kalkışır çünkü bu akvaryuma daha fazla ışık vermekten daha kolaydır. Bu hatayı tekrar etmeyin, böyle yaparak sadece alg oluşumunu körüklersiniz.

  Gübrelere dönersek,
  br> MAKRO-BESİNLER
  Makrobesinler Nitrojen, Fosfor ve Potasyum’dan oluşur. Bu besinlerin hepsi bitkilerin gelişimi için gereklidir. Kurulu bir akvaryumda balık yemleri ve atıkları bu besinlerden bazılarını sağlar.

  Bilmeniz gerekir ki balıklar atık olarak amonyak üretir, akvaryumumuzdaki yararlı bakteriler amonyağı nitrite ve başka bir yararlı bakteri ise nitriti nitrata çevirir. İşte bütün bunlar (amonyak, nitrit,nitrat) Nitrojen içerir ve bitkiler tarafından kullanılabilir. Çoğu bitkisisz veya az bitkili akvaryumlarda nitrat seviyesi yavaşça artacak ve akuvaristin uygun miktarda su değişimi yapması gerekecektir. 20ppm’den daha yüksek nitrat seviyeleri balıklara zararlı olacaktır.

  Yoğun olarak hızlı büyüyen bitkilerle bitkilendirilmiş tankta, bitkilerin bütün nitrojeni tüketmesi olasıdır. Bu durumda suya nitrat eklenmesi bitkilerin mutlu bir şekilde büyümelerini sürdürmesini sağlayacaktır.

  İyi ışıklandırılmış tanklarda fazla fosfor (fosfat) alg sorunlarına yol açabilir, o yüzden fosfat fazladan eklenmemelidir. Çoğu balık yeminde zaten yeterince fosfat bulunur ve bitkiler bunu kullanabilir.

  Potasyum önemli bir makrobesindir ve akvaryumda az miktarda bulunur. Potasyum, yemlerde ve atıklarda nitrojen ve fosfora göre daha az bulunur. Yani suya potasyum eklemek iyi bir fikirdir.

  Potasyum içeren birçok ticari ürün bulunur, ayrıca bahçe malzemesi satan marketlerden potasyum sülfat (K2SO4) veya potasyum klorür (KCl) satın alınarak kullanılabilir. Son birkaç aydır suya potasyum eklemesi yaptım ve bitkilerin sağlığı ve büyümeleri harikaydı.

  MİKRO-BESİNLER
  Ana mikrobesinler; bor, kalsiyum, klor, bakır, demir,magnezyum, mangan, molibdenyum, sülfür, çinkodur. Bu besinler musluk suyunda az miktarlarda bulunur. Yavaş büyüme durumlarında eklenmeleri gerekmez ama hızlı büyüme durumlarında bu besinler hızla tüketilecek ve bitkiler bunlara ihtiyaç duyacaktır. Mikrobesinler için çok sayıda ticari ürün bulunur.

  SUBSTRAT GÜBRELER
  Bu tür gübrelerin sıvı gübrelere göre iyi yanı; sadece bitkilerin kökleri tarafından kullanılabilmeleridir, çünkü algler kökleri olmadığı için bu gübreden faydalanamaz ve üreyemez.

  Substrat gübreler farklı şekillerde karşımıza çıkar;
  * Laterit olarak bilinen toz halinde bulunur ve kumun altına karıştırılır. Bitkilerin kullanması için demir içerir. Çok fazla kullanmak ve kumun üst yüzeyine koymak demirin suya karışmasına ve alg patlamasına yol açar.
  * Başka bir tür gübre de tablet veya çubuklar halinde satılır.Bunlardan bazıları demir bazıları makrobesinler içerir.

  SIVI GÜBRELER
  Sıvı gübreler besin açısından bitkiler için önemlidir. Çoğu su bitkisi sudan besinleri alıp kullanmak için özel olarak gelişmiştir. Bazı bitkiler tabana kök salmaz, sadece sudan besin alırlar. Çoğu sıvı gübrenin sık sık ve normal olarak günlük veta haftalık olarak eklenmesi önerilir.

  Akvaryumlar için çok çeşitli sıvı gübreler mevcuttur, bunların çoğu mikrobesinler içerenlerdir.Bazı sıvı gübreler potasyum eklemek için uygunudur.

  Kaynak:
  Chuck Gadd
  http://www.csd.net/~cgadd/aqua/art_plant_fertilizer_intro.htm

Üye Yorumları