Corydoras baderi


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı:Corydoras Baderi
 • Habitatı ve Anavatanı: Brezilya
 • Beslenme Biçimi: Etçil, otçul
 • Davranış Biçimi: Barışçıl
 • Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl
 • Yüzme Seviyesi: Taban
 • Cinsiyet Ayrımı: Ayırım için en iyi yöntem tepeden bakmaktır. Dişilerin karnı dışarıya doğru yarım ay biçiminde şişkindir. Erkeklerde ise bu çok azdır veya hiç yoktur.
 • Üreme: Düz yumurta dökerler.
 • Sıcaklık: 22°C - 26°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: 4.7 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 45 litre
 • Su Sertliği: Yumuşak - Sert
 • pH: 6.5 - 7.5
 • Zorluk Seviyesi: 2
 • Genel Yorum: Grup halinde beslenmesi gerekir. Henüz dünya çapında pek yaygınlaşmamış olsa da yurt dışında örnekleri bulunmaktadır.
İLAN VER

Üye Yorumları