Chindongo demasoni (Malawi Zebra)


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Chindongo demasoni
 • Coğrafik Kökeni: Ruhuhu Nehri'nin güneyindeki Ndumbi Point ve Pombo Rocks bölgelerinde bulunur. Popülasyonlar arasında belirgin bir fark yoktur.
 • Yaşam Alanı: Tortu içermeyen kayalıkların en yüksek ve dalgalı bölgelerinde yaşarlar. 0-4 metre arasındaki sığ suları tercih ederler.
 • Beslenme Biçimi: Otçul. Doğada yalnızca kayaların üzerinde yetişen yosunlarla ve yosunların içerisinde yaşayan mikroorganizmalarla beslenir. Parçalanarak incelenen bazı örnekler, türün diğer balıklara kıyasla iki kat daha uzun bir bağırsağa sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum türün oldukça yüksek oranda bitkisel içerikli beslendiğini göstermektedir. Yosunla beslenen Labidochromis türlerine benzer bir şekilde beslenecekleri alanları görerek seçmektedir. Düşük lifli ve yüksek hayvansal proteinden oluşan beslenmeye karşı çok hassastır - bu tip beslenme bağırsak hastalıklarına davetiye çıkarır. Yanlış beslenme nedeniyle oluşan ani ölümler birçok kez gözlenmiştir.
 • Davranış Biçimi: Agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Dişi ve erkek arasında görünüş olarak belirgin bir fark yoktur ve boyları da hemen hemen aynıdır. Erkekler dişilerden daha bölgeci ve agresif olduğundan davranışları gözlemlenerek fikir yürütülebilir. Anüs-vent kontrolü en kesin sonucu verecektir (bu yöntem tecrübeli hobicilere önerilmektedir).
 • Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar. Kayaların yakınında kumda oluşmuş küçük çukurlar veya kayaların üzeri potansiyel yumurtlama alanlarıdır. Çiftleşme sırasında erkek ve dişi T-pozisyonu alır. Erkek seçtiği bölgeye dişiyi vücudunu titreterek ve karnını gösterek çeker. Erkek, yumurtlama alanına yaklaşan bütün balıkları oldukça agresif bir şekilde kovalar ve dişiye geri dönerek çiftleşmeye devam eder. Dişinin tabana bıraktığı yumurtalar erkek tarafından döllenir ve döllenen yumurtaları dişi ağzında kuluçkaya yatırır. Kuluçka ve larva gelişim süresi 21 günü bulur. Yumurta sayısı dişinin yaşına ve boyuna göre değişiklik gösterir.
 • Sıcaklık: 23°C - 28°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkek 11 cm, Dişi 9 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 250 litre
 • Su Sertliği: Orta - Sert
 • pH: 7.8 - 8.6
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: 2016'da Chindongo ön adıyla tekrar sınıflandırılmış bir diğer tür. Türün doğal yaşam alanı ciddi bir tehdit altında olduğundan IUCN tarafından nesli tehlikede olarak sınıflandırılmıştır. Doğada tek başlarına veya dağınık gruplar halinde bulunurlar. Her yetişkin birey çapı 2 metreyi bulan ve genellike büyük bir kaya parçası barındıran beslenme alanını savunur. Bu kadar geniş bir alana sahip olduklarından doğada tür içi agresiflik gözlenmez. Tecrübesiz hobicilere göre olmayan agresif bir türdür. Küçük boyutuna rağmen oldukça cesur ve agresiftir. Venüstüs ve ahli gibi daha büyük türleri baskı altına alıp ve hatta öldürdüğü görülmüştür. Akvaryum çok büyük olmadıkça erkek sayısı 1'i geçmemelidir. Erkeklerin birbirine ve hatta benzer renkteki diğer türlere tahammülü yoktur. Erkeğin agresifliğini dağıtmak için 1 erkeğe en az birkaç dişi düşmelidir. Her ne kadar küçük bir tür olsada, agresifliği nedeniyle mümkün olduğunca büyük akvaryumlarda beslenmelidir. Dar alan agresifliği tetikleyecektir. Tek tür olarak ve büyük gruplar halinde beslenmesi daha uygun olacaktır. Doğasındaki gibi tortu içermeyen kayalardan dekor oluşturulması önerilir-dik kayalardan oluşturulacak engeller ve mağaralar özellikle zayıf bireylerin saklanmasına olanak sağlayacaktır. Akvaryumda güçlü bir akıntı bulunması doğasına daha yakın bir ortam yaratacaktır.

  İlgili Makaleler: Mbunalar, Pseudotropheus demasoni
İLAN VER

Üye Yorumları