Metriaclima aurora


Grubun Diğer Türleri

Varyeteler:


 • Latince Adı: Metriaclima aurora
 • Coğrafik Kökeni: Likoma adası ve Mara Point ile Thumbi Point arasında (Likoma adasının güneyi, Mozambik kıyısı) bulunur. Thumbi West Adasına ve Otter Point'e yapay olarak sonradan aşılanmıştır ve şimdilerde o bölgelerde nüfusları bir hayli artmıştır.
 • Yaşam Alanı: Geçiş habitatının sığ bölgelerinde (4-12 metre), kumluk ve kayalık alanların arasında yaşarlar.
 • Beslenme Biçimi: Hem etçil, hem otçul. Ağırlıklı olarak otçul. Doğada kayalıklardaki algleri ve alglerin içerisinde yaşayan omurgasızlarla beslenirler. Yeni doğmuş balıklar da diyetlerinin bir parçasıdır. Planktonlarla beslendikleri de gözlemlenmiştir. Verilen bütün yemleri kabul etmelerine rağmen, diyetlerinin büyük bölümü spirulina gibi yosun içerikli yemlerden oluşmalıdır.
 • Davranış Biçimi: Orta derecede agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler mavi ve sarı bir renkte olurken, dişilerin kahverengimsi vücutlarının üstünde çizgiler bulunur.
 • Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar. Çiftleşme erkeğin kayanın altında kazdığı yuvada gerçekleşir. Dişi yumurtaları kuma bırakır, yumurtalar erkek tarafından döllenir ve dişi yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırır. 10 gün sonra yumurtalar çatlar ama dişi tarafından 15 gün daha korunurlar. Dişinin boyutuna bağlı olarak yumurta sayısı 15-30 arasında değişir.
 • Sıcaklık: 23ºC - 28ºC
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 13 cm, Dişiler 10 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 300 litre
 • Su Sertliği: Sert - Çok sert
 • pH: 7.5 - 8.6
 • Zorluk Seviyesi: 2
 • Genel Yorum: Türün yanlardan basık, yüksek bir vücudu vardır. Kafa profili Pseudotropheus tropheops türlerine benzer ama daha az diktir. Ruh haline göre 7-8 dikey çizgi belirginleşir. Erkeğin vücudu ve kafasının üst kısmı açık mavidir. Boğaz ve göğsünün ön kısmı sarımsı kahverengidir. Üreme döneminde erkeğin agresifliği arttığından 1 erkeğe en az 2-3 dişi düşmelidir. İnce kumluk bir tabanda oluşturulucak kayalık alanlar hem saklanma alanları sağlayacaktır, hem de doğasına daha yakın bir ortam sağlayacaktır. Akvaryumun boyutuna ve saklanma alanlarının çokluğuna bağlı olarak Melanochromis, Tropheops veya Pseudotropheus gibi Mbuna türleriyle birlikte beslenebilir.


 • Varyete Özelliği: Mbweca
 • Varyeteler:
İLAN VER

Üye Yorumları