Amatitlania siquia


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Amatitlania siquia
 • Coğrafik Kökeni: Geniş bir alana dağılmıştır. Güney Honduras'tan başlar ve güney Kosta Rika'ya kadar uzanır.
 • Yaşam Alanı: Bu balık büyük nehirler ve değişken akıntılı derelerin yanı sıra göllerde de yaşamaktadır. Nehirler de kumlu, çamurlu ve alüvyonlu dip bölgerinin düşük akıntılı, orta bölgelerinde bulunurlar.
 • Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor). Doğada fırsatçı beslenen bir türdür. Doğada algleri yediği, yuvalardaki yumurtaları çaldığı, böcek larvalarını yediği ve hatta küçük balıkları avladığı görülmüştür. Beslenmesi kolay bir türdür hemen hemen herhangi bir pul veya granül yemi yiyecektir. Canlı ve dondurulmuş yemlerin verilmesi de iyi olacaktır.
 • Davranış Biçimi: Orta derecede agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha büyüktür ve daha uzun yüzgeçleri olabilir. Erkekler ayrıca daha yuvarlak bir kafa profiline sahiptir. Dişiler de renkli bir karın vardır, ama bazı erkekler de bir miktar renklenme olabileceği için her zaman cinsiyet ayrımında kullanılamaz, ancak genelde oldukça iyi bir karakteristik özelliktir.
 • Üreme: Üretimi oldukça kolaydır. Üremesi diğer zebra türleri gibidir. Çiftler arasında oldukça iyi bir bağ oluşur. Dişi de renk kur döneminde önemli bir düzeyde artar ve yumurtlama ritüelleri başlar. Çoğu Archocentrus türü gibi mağara ve kovuklara yumurta bırakır. Yumurta sayısı çoğunlukla dişinin yaşına ve boyutuna bağlı olarak 150-500 arasında değişmektedir. Yumurtalar yaklaşık 4 gün sonra çatlar ve 10 gün sonra serbest yüzüşe geçerler. Yavrular hızla büyür ve artemia veya ezilmiş pul yemle büyütülmesi kolaydır. Bu balıkta ebeveyn davranışları şaşırtıcıdır. Vahşi çiftlerin çoğunda yavruların 3-4 ay boyunca korunduğu gözlemlenmiştir! Çiftin yavrularını savunmasını izlemek oldukça keyiflidir. Bu süre boyunca yavrular yaklaşık 3 cm boyuta ulaşabilmektedir. Yavrular diğer zebra türleri gibi nispeten hızlı büyür ve yaklaşık 3 ayda güçlü çizgileri ve turuncu rengi göstermeye başlayacaktır. Toprak saksı veya kayaların arasına yumurta bırakacaklardır. Yaklaşık 5 cm boyunda cinsel olgunluğa ulaşırlar. Doğadaki çiftlerde bazı ilginç davranışlar gözlemlenmiştir. Bunlardan biri de 'yüzgeç kazma'dır. Ebeveynlerden biri tortu içine dalarak vücut ve yüzgeçlerini kullanarak yiyecek maddelerini çıkaracaktır. Bir başka ilginç davranışı yaprak döndürmedir. Ebeveynler yavrularını yaprakların dibinde büyüyen mikroorganizmaları yemeleri için yaprakları ters çevireceklerdir. Bu ilginç davranışı akvaryumun dibine kuru yaprak ekleyerek ve tortu oluşturarak gözlemleyebilirsiniz. Yavrular serbest yüzüşe geçtiklerinde anne ve babayı takip ederek yaprakları ters çevirdikleri zaman üzerindeki mikroorganizmaları yiyeceklerdir. Bu davranışlar, diğer zebra türlerinin yanı sıra Cryptoheros türlerinde de belgelenmiştir.
 • Sıcaklık: 21˚C - 27˚C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler- 18 cm, Dişiler- 10 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 75 litre (bir çift için)
 • Su Sertliği: Orta - Sert
 • pH: 7.3 - 8.0
 • Zorluk Seviyesi: 2
 • Genel Yorum: Diğer zebra türleri gibi agresif olabileceği için bol saklanma alanı oluşturulmalıdır. Hobide nispeten yeni ve güzel bir zebra türüdür. Bu balık 2001 yılında Schmitter-Soto tarafından Archocentrus olarak düzenlenerek tanımlanmıştır. Klasik zebra türü nigrofasciatuma çok benzemektedir. Kökenine bağlı olarak turuncu, sarı ve altın renklerinde çeşitlilik gösterir. Amatitlania siquia ve Honduran Red Point'in aynı olup olmadığı hakkında hobide bazı karışıklıklar olduğu görülmektedir. Ama değildir ve tanımlanmamış bir tür olarak kalmaktadır! Başlarda zebra türleri Cryptoheros cinsine dahil olmuştur ama 2007'de de çıkan bir bildiride zebra türleri Amatitlania cinsine dahil edilmişlerdir. Amatitlania cinsi birçok bilim adamı tarafından reddedilmiştir ama hobide kolayca kullanıldığı görülmüştür.
İLAN VER

Üye Yorumları