Amphilophus calobrensis (Kırmızı Benekli Cichlid)


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Amphilophus calobrensis
 • Coğrafik Kökeni: Pasifik Panama kıyı nehirleri. Tuíra, Chucunaque ve Bayano nehir drenajında olduğu bilinmektedir.
 • Yaşam Alanı: Göller ve gölcükler, nehrin yavaş akan kısımlarında da kaydedilmiştir. Kayalık alanlar ve kıyılar, özellikle yarıklar arasında yüzer.
 • Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul
 • Davranış Biçimi: Agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilerden daha büyük ve daha derin gövdeli olur, bazı örneklerde ense hörgücü gelişebilir. Dişinin yüzgeçleri erkeklerden daha kısa olur.
 • Üreme: Uyumlu bir çift elde edilirse üretimi oldukça basittir. Bulundukları akvaryum kaya ve saksılarla dekore edilmelidir. Akvaryumda başka türlere bir süre tolere edebilselerde üreme döneminde erkeğin öldürmesi muhtemeldir. Çift satın almak veya 5-6 tane genç balık alıp içlerinden bir çift çıkmasını beklemek uygun olacaktır. Çift oluştuktan sonra diğerleri güvenlikleri için akvaryumdan çıkarılmalıdır. Yumurtlama döneminde her iki cinsiyettede ense hörgücü büyür. Kur yaparken birbirlerinin kuyruklarına vururlar ve ağızları açık olur, oldukça uzun süreli ve bazen şiddetli olabilir. Yumurtalarını düz bir yüzeye veya mağaraya dizerler. Yavrular 2-3 gün içinde yumurtadan çıkarlar ve yavrular daha sonra önceden kazılmış bir çukura taşınırlar. Yavrular 5-7 gün içinde serbest yüzüşe geçerler ve bu noktada erkek dişiye karşı agresif olabilir bu yüzden ayrılması uygun olacaktır. Yavrular başlangıçta artemia ile beslenmelidir, daha sonra kuru yemlere geçilmelidir. Bu koşullar altında çok hızlı büyürler, başlangıçta düz grimsi renkleri olur.
 • Sıcaklık: 22°C - 27°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkek 25 cm civarı büyür.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 300 litre, bu boyutta tek yetişkin veya çiftin uyumuna göre çift olarak beslenebilirler, ancak diğer cichlidlerle besleneceklerse daha büyük bir akvaryum gereklidir.
 • Su Sertliği: 3 - 15 °dH (Çok yumuşak - Orta)
 • pH: 6.5 - 7.5
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: Bol kaya kullanıp saklanma alanları oluşturulmalıdır. Bitkileri yerlerinden söktükleri için kullanılmaması daha uygun olacaktır. Akvaryumu çok kirleten bir tür olduğu için son derece verimli bir filtrasyon kullanılmalıdır. Bazı Amphilophus türleri gibi bu türde akvaryum hobisinde pek yaygın değildir. Amphilophuslara dahil edilmeden önce bir süre Cichlasoma üyesi olarak kabul edildi.
İLAN VER

Üye Yorumları