Güney Avrupa


Kıtadaki Diğer Biyotoplar
Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Yunanistan - Argyropouli bölgesinde bir göl dalışı.
Avrupa'nın güneyi genel olarak Akdeniz iklimi olarak bildiğimiz subtropikal iklim alanındadır. Bu da demek oluyor ki bu coğrafya ılıman kışlar ile sıcak kurak yazlar yaşar. Özellikle kışın yaşanan yağışlar ile yükselen akarsu ve göl su seviyesi yaz kuraklığında önemli miktarda düşer. Bu iklimsel nedenlerden dolayı akarsuların bir çoğu düzensiz rejime sahiptir. Göllerin de bir kısmı yaz aylarında drenajı kapandığından su değerlerinde mevsimlik değişmeler yaşar. Aynı Ortadoğu'da olduğu gibi acı su özellikli göller de karşımıza çıkmaktadır.

Bölgenin genel olarak karstik bir araziye sahip olması da tatlı su yaşamını etkileyen bir diğer doğal faktör olmuştur. Bu arazilerden geçen akarsular ve bu arazilerde çanaklaşan göllerin suyu genellikle berraktır. Karstik tortullardan dolayı beyaz bir zemin en yaygın karşılaşılan su altı manzarasıdır. Terra rosa diye geçen kırmızı renki toprağa sahip arazilerdeki akarsular daha bulanıktır. Bu akarsularda maki örtüsünün organik kalıntıları (dallar, kökler vb.) görebiliriz.

Bölgedeki akarsu ve göllerin su değerlerine bakacak olursak pH'ın 6,5-9,5 arasında değiştiğini görebiliriz. Su sıcaklığı ise kışın kimi zaman 10 °C altına düşse bile bunun kademeli ve doğal yoldan gerçekleştiğini unutmamalıyız. Akvaryumlarımızda ısıtıcı sayesinde sabitleyeceğimiz 24-25 °C su sıcaklığı Ortadoğu ve Güney Avrupa canlıları için idealdir.

Canlı türlerine bakacak olursak sazan gibi omnivorlar ile yayın, turna, levrek gibi iri avcıların yanı sıra akvaryum ortamında beslenebilen ufak canlılar da vardır. Dişli sazancıklar olarak adlandırılan aphanius türü killifishler bu coğrafyadaki hakim akvaryum balığıdır. Baeticus, fasciatus, greece, iberus en yaygın olanlarıdır. Aynı Ortadoğudaki akrabaları gibi Avrupalı killifishlerde de sınıflndırma sorunu vardır. Özellikle aphanius fasciatus en geniş yayılım alanına sahip olması ve çoğu aphianus türünün birbirine çok benzemesi nedeni ile bu karmaşa yaşanmaktadır.

Avrupalı killifishlerin en büyük doğal rakibi aynı Ortadoğu'daki gibi gambusyadır. Sivrisinekler ile doğal mücadele için Avrupa sularına salınan gambusyalar özellikle yavru killifishler için oldukça büyük bir tehlikedir. Bunun yanı sıra kirlilik ve kuraklık bölgenin diğer sorunlarıdır. Gambusya haricinde yayın ve turna gibi sportif olta balıkçılığı amacıyla Güney Avrupa'ya salınan avcı türlerin yavruları kıyılarda yetişkin killifishler ile beslenmektedir. Bu alanlardaki algler, ufak omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenen aphaniusların doğal yaşam alanlarındaki arkadaşları ise yine Ortadoğu ile benzerlik gösterir. Taşısıran balığı(Cobitis taenia) ve taşaltı balığı (Cottus Gobio). Theodoxus, trapdoor ve yarasa kulak salyangozları ve teke olarak adlandırılan karides türü yine bu bölgelerin tatlı su canlılarıdır.

Kış aylarında soğuyan suyla beraber bitki varlığı ve canlı hareketliliği azalan bu alanlarda bahar aylarından itibaren hareketlilik tekrar başlar. Ortadoğu'daki türler ile benzerlik gösteren Avrupa'nın aquatic bitkileri elodea, tilki kuyruğu, gül, su mercimeği, su sümbülü, najas, nilüfer (nymphaea), littorella uniflora ve potamogeton perfoliatusdur.

Bir Ortadoğu ve Avrupa biyotop akvaryumu çok büyük bir benzerlik gösterecektir. Kumun açık renk olmasına, kum ile renk açısıdan uygun ve yosunlandırılmış yuvarlak hatlı taşlar ile birkaç parça akvaryumda kullanmaya uygun kök kullanılabilir. Özellikle dişilerin erkekler tarafından hırpalanmaması, yavruların ve yetişkinlerin stres anında saklanıp güvende hissedebilmesi için eleodea, tilki kuyruğu, gül, su mercimeği gibi yukarıda bahsi geçen bitki türleri eklenmelidir.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları