Corydoras Panda'ların Üretilmesi
 • Panda çöpcü (Corydoras panda), Peru nun Ucayali nehir sisteminde bulunan bir kedibalığıdır. Gözlerinin, dorsal yüzgecinin ve kuyruk başlangıcındaki siyah leke den dolayı panda adını almıştır. Bu balıklar 5.5 cm. den fazla genellikle büyümezler.

  Eşleşme

  Pandalar için, önerilen eşleşme metodu, genç bir grup alıp beraber büyümelerine izin vermektir.Panda lar çok sosyal canlılardır, en azından 4-6 adet beslenmesi önerilmektedir.Böylece en azından bir çiftin eşleşme şansı artacaktır. Eğer şanslı iseniz, birkaç erkeğe sahipsinizdir. Birkaç erkeğe sahip olan gruplarda yumurtlama eğilimi daha fazladır.
  Üreme Tankı

  38 litrelik (10 gallon) akvaryum, Panda için yeterli büyüklükte üreme akvaryumudur. Akvaryum, iyice bitkilendirilmelidir. Örnek olarak kullanabileceğiniz bitkiler Java Moss ve Echinodorus amazonicus olabilir. Panda larınıza, akvaryumunuzda en azından dinlenmek için saklanabilecekleri,mağara, saksı vb.. olanaklar sağlayınız. Eğer yavrularınızı anne baba ile beraber büyütmek istiyorsanız, tabanın üsütüne koyacağınız bilyeler ile saklanacakları noktalar sağlamalısınız.

  Su değerleri

  pH 7 civarı olmalıdır. Corydoras panda pH 6.0 ile 8.0 tahammül edebilir. Bu cins için dH aralığı 2-25 arasındadır. Üretim için sertlik, ideal olarak dH 10 ın altında tutulmalıdır.. Su sıcaklığı normal aralıklarının (20-25 °C) üst kısmında 24-25 °C olması önerilmektedir.

  Kondisyonlama ve Üremeyi Tetikleme

  Eğer Panda çöpcü üretmek istiyorsanız, besleyici bir diyet zorunludur. Çeşitli tipde protein ağırlıklı yemler ile beslemelisiniz. Örnek olarak, siyah kurt, tuzlu su karidesi (artemia), batan kedi balığı yemleri ve bazı yüksek kalitede pul yemler ile combine ederek verebilirsiniz. Su değişikliğide gereklidir. İdeal su değişikliği, her dört günde bir 25% dir. Eğer siyah kurtlar ile beslerseniz sık su değişikliği daha da önemlidir.
  Üreme

  Üreme sırasında, erkek, dişiye üreme iç güdüsü kazandırmak için etrafında daireler çizer. 1,5 mm den büyük olmayan yumurtalar camlarda veya bitkilerin üzerlerinde olabilirler. Diğer kedibalıklarının aksine , bir defada daha az yumurta üretirler. İlk pandanın ürünü 10 yumurtadan daha az olursa şaşmamak gereklidir.

  Yumurta ve yavruların büyümesi

  Yumurtaları anne babaları ile beraber bırakabilirsiniz veya ayırabilirisiniz. Eğer ebeveynden ayrı olarak yumurtaları olgunlaştıracaksanız, metilen mavisi kullanarak mantarlaşmayı önleyebilirsiniz.

  Yumurta ve yavruların geliştirilmesi

  Eğer su sıcaklığı 25 °C ise, yumurtalar 4-5 gün sonra açılacaktır. Bu noktada, yavrular 6 mmden büyük olmayacaklar ve büyüyünceye kadar saklanabilecekleri bir alan arayacaklardır. Akavryumda büyük balıklar olmasa bile, yavruların kendilerini güvende hissederek, özgürce ortalıkda yüzmeleri bir kaç haftayı alacaktır. Balıklar iki haftalık olduklarında, panda adını almalarını sağlayan siyah lekeleri ortaya çıkacaktır. Dört hafta sonra yavruların uzunlukları 1 cm in üstüne çıkar. İki aylık panda yavrusu normal olarak 2 cm uzunluğundadır artık.

  Yavruların beslenmesi

  Yumurtadan çıkan yavrular 48 saat boyunca keselerini tüketirler. Bu nedenle, iki gün boyunca beslemek gereksizdir. Mikro kurtlar, ilk yiyecekleri olarak gayet iyidir. Yeterli büyüklüğe eriştiklerinde, yeni açılmış artemia ile başalayıp daha sonraları ise yetişkin artemia verilebilir.

  Kaynak:http://www.aquaticcommunity.com/corydoras/panda.php
  Çeviren:Uzay Cengiz

Üye Yorumları