Ucayali

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

1460 km'lik uzunluğuyla Ucayali, Amazon Havzası'nın önemli bir koludur. Bölge Amazon ormanları ile Amazon'un batısındaki Ucayali / Urubamba drenajları arasındaki bir geçiş bölgesini kapsar. Blackwater özellikleri taşıyan bu nehir tamamen Peru sınırları içerisinde yer alır. Río Ucayali, Río Urubamaba, Río Cushabatay, Río Pisqui, Río Aguaytia, Río Pachitea, Río Tambo, Río Perené ve Río Apurímac havzayı oluşturan nehirlerdir. Bu nehirlerin su kimyası, flora ve fauna çeşitliliği ile su altı görünümü büyük oranda benzer.

Bölgenin ortalama yıllık sıcaklığı 26.7 ºC'dir. Bu bölgede kurak ve yağışlı olmak üzere iki mevsim yaşandığını gösterir. Kurak mevsim su seviyesinin düştüğü, su sıcaklığının arttığı ve pH'ın daha da düştüğü dönemdir. Bu dönemde yiyecek sıkıntısı da yaşanır. Yağışlı mevsim ile su seviyesi yükselir hatta taşkınlar yaşanır, su sıcaklığı düşer, pH yükselir. Bu dönem besin bolluğu içerisinde geçer ve çoğu balığın üreme dönemidir. Bu belgedeki akvaryum balıklarında üremeyi tetiklemek için pH'ın yükseltilip su sıcaklığının düşürülmesi uygulaması buradan gelmektedir.

Ucayali ve kolları Amazon Nehri ana kaynağını oluşturur. And Dağları'ndan doğan nehirler hızla daha az eğime sahip arazilere akar. Andlar'dan gelen yağmur suları ve kar erimeleri bu akışı daha da kuvvetlendirir. Doğuş itibariyle nötre yakın olan berrak sular aşındırma faaliyetleri ve geçtiği bölgelerden kaynaklı olarak daha düşük pH'lı ve daha bulanık bir su haline gelir. Özellikle kendi aşındırıp getirdiği sedimentleri biriktirmesi ile oluştuduğu piedmontlarda düşen hızı ve biriken organik yük Ucuyali'nin kimyasal özelliklerini şekillendirir. Bu durgun sularda pH 5 seviyelerine kadar inerken kaynak noktası olan And eteklerinde 6,8'e kadar çıkmaktadır.

Ucayali Havzası'nda kaydedilen 228 türün yaklaşık % 90'ını Characiform ve Siluriform aileleri oluşturmaktadır. Özellikle Siluriform ailesi içerisinde Loricariidaeler oldukça büyük yer tutar. Havzada 21 endemik balık türü vardır. Apistogramma ailesinden bitaeniata, nijsseni, panduro, agassizi, eremnopyge türleri, neon tetra, ancistrus türü vatozlar, otocincluslar bölgenin yaygın canlılarıdır. Amazon'un kaynağı olan bu havzada yaşayan canlıların tüm Amazon Havzası'na yayılmış olması evrim ve dağılım kanunlarıyla örtüşür. Gerçekten de başta neon tetra olmak üzere Apistogramma agassizi, otocincluslar ve ancistruslar tüm Amazon'un en yaygın dağılıma sahip balıklarıdır.

Ucayali bitki açısından fakirdir. Su üstü bitkileri daha yaygındır. Su mercimeği, riccia, salvinia ve pistia oldukça yaygındır. Rio Ucayali biyotobu için sığ kısımların taklit edileceği orta ölçekli bir akvaryum ideal olacaktır. Kurak ve taşkın dönemleri yaşayan bu bölgede ormanlar sular altında kalacağı için bir ağaç altı taklidi hem biyotop sınırlandırmamız için daha iyi olacaktır hem de orjinal tasarımlar çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Yukarıdan aşağıya doğru sarkıtılacak dal ve kökler bir ağacın dalları hissi vermek için oldukça iyi bir hamle olacaktır. Tabanda ince bej kum ve kuru yapraklar doğallığımızı tamamlayacaktır. Rio Negro kadar koyu olmayan Ucayali için uygun su rengni bu dal ve yapraklar sağlayacağı için kimyasal takviyesi de gerekmeyecektir. Bir çift apisto, bir grup neon tetra ve bir grup otocinclus ile hoşa giden bir su üstü bitkisi ile biyotop tamamlanabilir.

Bölgedeki en büyük sorun balıkçılığa dayalı geçimle gelen orantısız avlanma ve gelişmeye başlayan sanayinin oluşturduğu kirliliktir.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları