Lago Cuipeua

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Cuipeua Gölü, Alenquer şehrinin batısında, Rio Curua Havzası içerisinde yer alır. Rio Xingu'nun kuzey batısında kalan havza iklim ve topografik olarak Xingu havuzcukları ile büyük benzerlik gösterir. Su sıcaklığı Xingu'ya göre daha yüksektir. 30-32 ºC arasında değişir, oldukça sıcaktır. Suyun iletkenliği düşük, pH'ı 5,2-6,4 arasında asidiktir.

Cuipeua'yı hobi adına önemli kılan canlı çeşitliliği ve pek çoklarına göre tatlı su balıklarının kralı olan discusun en güzel vahşi formlarına ev sahipliği yapmasıdır. Göl, balık ithalatçısı Manaus'un çıkardığı güzel kırmızı discusların yerini gizlemek için özellikle Curipera olarak yanlış adlandırması sonucu öyle bilinmektedir. Başka bir tatlı su fenomeni olan altum da bu sularda yaşar. Bu türlere ek olarak Festivium ve geophagus türleri ile orta irilikteki bu canlıların yanı sıra Peckoltia, Leporacanthius, Ancistrus ve Hyponcistrus türü kedibalıkları da bu bölgede yaşar. Apistogramma agassizi ve laetacara curviceps bu bölgedeki cüce cichlidlerdir.

Su üzerinde öbekleşmiş Salvinia, Ludwigia, Utricularia cinsleri gibi birkaç bitki hariç bölgede sucul bitki yoktur.

Göl koyu rengi yanı sıra berraklığa sahip olmaması nedeniyle su altı görüntülerine sahip değildir.

Göl tam anlamıyla bir karasu/blackwater görnümündedir. Mangrove kökleri ile yapılacak bir tasarım daha uygundur. Sivri köşeli olmayan suyu sertleştirmeyen beyaz kayalar kullanılabilir. Tabi bu dekorlarla altum ve discus gibi sürüler halinde gezen ve yüzme alanı isteyen balıklar düşünülerek tasarım ile boğulup balıkların yüzme alanından çalmamaya dikkat etmek gerekir. İnce taneli bej veya beyaz renk kum ve kuru yapraklar taban için yeterli doğallığı sağlayacaktır. pH 6.5, iletkenlik 70 mikrosiemens civarı su sıcaklığı 30 derecede, filtrasyon iyi olmalı, içinde peat kullanılmalı, akıntı az ve ışık loş olmalıdır.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları