Orta Amazon (Solimoes)

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

French Guiana -
Amazon yağmur ormanları, Amazon Havzası'nın çoğunu kaplayan bir yağmur ormanıdır. Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar. Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere dokuz ülkenin sınırları içerisinde bulunur. Bu sık bitki örtüsü Río Putumayo, Río Napo, Pastaza Río, Río Santiago, Río Marañón, Rio Madeira, Rio Purus, Rio Juruá ve Rio Japura nehirlerinin oluşturdu havzada iyice yoğunlaşır. Bu bölge dünya üzerinde biyoçeşitliliğin en zengin olduğu bölgedir. Bu nehirlerin su değerleri, su altı görüntüsü ve canlı türleri benzerlik gösterir. Günümüzde bölge, insan faaliyetleri nedeniyle büyük zarar görmektedir. Ormansızlaştırma ve yak - tarıma aç - terket metodu nedeniyle bozulmaktadır.

Bölge Dünya'nın en büyük nemli tropik alüvyon düzlüğünü oluşturur. Alüvyonlar volkanik kökenli kayaçlardan aşındırılıp bu bölgede biriktirilen unsurlardır. Bu sedimentlerin kaynağı ise doğudaki And Dağları ve kuzeydeki Guyana Kalkanı'dır. Buradan koparılan parçalar bu alçak bölgeyi doldurur. Amazonun bu kolları alüvyal ova oluşumu ile düz bir görünüm kazandığı bu bölgede menderik hareketler çizerek çok yavaş akar. Yani bu bölgedeki akarsulardan birinin biyotobunu yapacak olursak biyolojik filtrasyonu sağlayacak akıntı haricinde ekstradan bir akıntıya ihtiyacımız olmayacaktır.

Bölgenin iklimi oldukça ilginçtir. Her mevsim yağışlı ve sıcak olması, Güneş ışınlarını yıl boyu 80-90° ile alması bu kadar sık gelişen yağmur ormanının nedenini açıklamaktadır. Bölge geneli yıllık 3000 mm üzeri yağış alırken bazı bölgeler 3900 mm'yi aşan bir yağış alır. Gün boyu yüksek sıcaklıklar ile nem miktarı inanılmaz yükselir. Bu yüzden pek çok bitki suyun dışında da gelişmeye devam eder. Güneşin batması ile 2-3 °C'lik bir sıcaklık düşüşü bile şiddetli sağnaklara neden olmaktadır. 27-32 °C arasında değişen sıcaklıklar görülür. Akvaryum ortamında 27°C'ye sabitlediğimiz sıcaklık ideal olacaktır. Düşük iletkenliğe sahip bu bölge akarsuarının pH'değerleri 5,2-6,6 arasında değişiklik gösterir.

Bölgedeki bağıl nem akvaryumlarımızda kullandığımızı sucul bitkilerin emers olarak da yetişmesine imkan vermiştir. Suyla alakasız bir yerde bir echinodorus görebileceğiniz gibi aslında karasal olan ama yüksek nemin akarsuyun içinden farksız bir ortam sağlaması nedeniyle buna alışıp nehrin içinde yetişen bitkiler de görebilirsiniz. Tüm Güney Amerika'da olduğu gibi salvinia, riccia, pistia ve echinodorus türleri bu bölgeyi oluşturan akarsularda da görülür.

Bölge yaklaşık 2000 balık türüne ev sahipliği yaparak tüm dünyadaki en zengin tatlı su biyoçeşitliliğine sahip bölgeyi oluşturur. Sık ormanlar nedeniyle balta girmemiş orman olarak tabir edilen bölgelerin çokluğu ve hala araştırılmamış kolların varlığı hala keşfedilmeyi bekleyen birçok türün olduğuna dair güçlü bir öngörü yaratmaktadır. Tüm Amazon kollarında olduğu gibi en çok türe sahip olan aile tetralardır. Hyphessobrycon ve Hemigrammus ailelerinden pekçok tetra türü bu nehirlerde yaşar. Yine tüm Amazon kollarında olduğu gibi tetraları kedibalıkları takip etmektedir. Loracariidlerin nerede yarısı bu bölgede yaşamaktadır. Chaetostoma , Hypostomus ve Panaque ailelerinden pekçok tür kedibalığı bu bölgede yaşamaktadır. Ayrıca Heroína ailesinden cichlid türleri de bu bölgede yaşamaktadır. Ayrıca 250'den fazla endemik tür de bu bölgede yer alır.

İnce taneli dere kumu ve andezit benzeri ama az miktarda taş ile desteklenmiş, köklerden oluşturulmuş bir tasarım, bu bölge nehirlerinin su altı görüntüsünü gayet iyi temsil edecektir. Bölge kurak mevsim yaşamadığı için yaprak döken ağaç burada pek yoktur. Kuru yapraktan ziyade gece yaşanan şiddetli yağışlar ile kırılan ağaç dalları daha çok görülür. Az miktarda kuru yaprak kullanılabilir. İmkanlar dahilinde su seviyesinin düşürülüp buhar camı ile nemin içeride hapsedildiği bir tankta echinodorusların ve neme dayanıklı karasal bitkilerin kullanıldığı bir paludaryum da bu bölgeye ait bir biyotop çalışması açısından uygundur.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları