Xingu

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Xingu - Nehirdeki pek çok gruba ait güzel örnekleri barındıran bir video.
Güney Amerika biyotopları denilince hemen zihnimizde kuru dal ve yaprakların yoğun olduğu blackwater konseptli akvaryumlar gelir. Ancak Rio Xingu bu algıyı yerle bir eden bir nehirdir. Dünya üzerindeki pek çok nehirde olduğu gibi Rio Xingu da kendi içerisinde görsel farklılıklar içerir. Kısım kısım değişen bu yaşam alanları farklı canlı türlerine ev sahipliği yapar. Amazon Nehir Sistemi'nin yaklaşık 2000 km'lik bu kolu Amazon'daki dördüncü büyük havzadır (kabaca %7 alanda) ve Brezilya Kalkanı'nın kristal platolarını ve tortul ovalarını boşaltan en büyük temiz su nehirlerinden biridir. Amazon'a akan tatlı suyun kabaca %5'ini oluşturur.Havza, Rio Xingu ve Rio Iriri nehirlerinden oluşur. Bu nehirlerin kabaca su kimyası, su altı görünüm ve canlı çeşitliliği benzerlik gösterir. Su seviyeleri, Eylül veya Ekim ayının başında yükselmeye başlar ve Mart veya Nisan ayında maksimum seviyelere ulaşır. Yıllık ortalama nehir dalgalanması 2-5 m arasındadır. Ana gövde boyunca az miktarda sedimentasyon olduğu için geniş, büyük bir göle benzeyen Xingu tüm Amazon gibi oldukça zengin bir floraya sahiptir. Ancak hobi dünyasında Rio Xingu adı vatoz türleri ile neredeyse bütünleşmiştir. Rio Xingu'nun hızlı akan oksijen bakımından zengin suları buradaki engebeli kayalık araziyi aşındırmıştır. Bu aşınmış ve yassılaşmış kayaların araları, oyukları ve çatklakları vatoz türleri için birer doğal yuva halini almıştır. İşte bu kayalık ve akış hızının fazla olduğu yerlerdeki kısmen berrak sular bizim Amazon algımızı değiştirebilecek bir doğal ortamdır. Bu spesifik bölgenin en tanınan sakini L46 adıyla hobi dünysında bilinen Hypancistrus zebra dır. Bunun haricinde "L serisi" adı altında bilinen pek çok vatoz yine Rio Xingu sakinidir. L173, L33, L136, L400, L452 yine Rio Xingu'nun en bilinen vatoz türleridir. Akıntılı sulara göre evrimleşen avcı mızrak balıklarının da pek çoğu Rio Xingu'da yaşamaktadır.

Balık faunası yaklaşık 30 aileden 140'tan fazla türden oluşmaktadır. Türlerin yaklaşık % 50'si Characidae yani hobide bildiğimiz adıyla tetralardan oluşmaktadır. Bunu Cichlidae ve Loricariidae izler. Şu anda literatüre alınmış 36 endemik tür vardır.

Akıntılı kayalık sularının yanı sıra Rio Xingu, durgun ve bulanık havuzcuklara da ev sahipliği yapar. 10º Güney enleminin altında görülen bu göller, bataklıklar ve mevsimlik durgun sular Güney Amerika'nın balık bağlamındaki en vahşi yırtıcılarına ev sahipliği yapar. Başta rhombeus olmak üzere Serrasalmus ailesinden piranalar ile Cichla türleri bu sularda yaşar. Ayrıca balçıklı kumlu havuz diplerinde Potamotrygon leopoldi yaşar. Bunların haricinde barışçıl pirana diyebileceğimiz Myleuslar kalabalık sürüler halinde bu havuzcuklarda yaşar.

Xingu'nun su özelliklerine bakıldığında yeşil renktedir. Fitoplanktonların neden olduğu bu özelliğin yanı sıra pH 4.5 - 7.8 arasındadır. Sıcaklık olarak gün içerisinde nehirde 37,5 °C gibi akvaryum ortamı için ekstrem bir değer ölçülmüşse de genel olarak 25-29 °C arasında değişmektedir. Bizlerin biyotop akvaryumları için 27 °C ideal bir sıcaklıktır.

Peki Rio Xingu biyotobu nasıl oluşturulabilir? Öncelikle kabaca 2 farklı yaşam alanı olan nehrin akvaryumlarımızdaki taklidini yapacağımız kısmını belirlemeliyiz. Yırtıcıların bulunduğu havuzcuklar için daha geniş hacimlere ihtiyaç duyarken vatozların bulunduğu akıntılı bölgeler için daha ufak hacimleri kullanabiliriz. Bu akıntılı bölgeler için yassı yüzeleri olan bej, açık gri, yeşil tonları ve kahve tonlarındaki kayalar ve bunlara benzer renkteki iri çakılları kullanmak ideal olacaktır. Bu taşların arasına akıntıdan etkilenmeyen ve vatozların yuva olarak sahiplenebileceği alanlar oluşturarak hardscape yapılmalıdır. Akvaryumun bir ucundan diğer ucuna verilebilecek eğim; taşların arasına sıkıştırılmış ve bu eğimi/akıntıyı takip eden ince dallarla oluşan detaylar çok daha doğal bir hava verecektir. Ayıca bu uzantı ve eğim doğrultusunda kullanılacak dalga motoru ya da kafa motoru ile gerekli akıntı da oluşturulabilir. Bölge tüm Amazon Havzası içerisinde bitki çeşitliliği açısından en fakir olan kollardan biridir.

Diğer seçenek için klasik bej silis kum ile taban kurulumu yapılabilir. Tek parça veya birkaç ufak kök takviyesi ile basit bir hardscape iş görecektir. Bu tarz bir kurulumda balıklara açılacak geniş yüzme alanı daha önemlidir. Bu durgun sular nilüfer ve su üstü bitkilerinin gelişimi için idealdir. Ayrıca iri boyutlara ulaşabilen echinodorus türleri de kullanılabilir.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları