Yeni Gine Gölleri

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Aytinjo Golu - Boesemans gökkuşağı doğal ortamında.
Okyanusya kıtasının kuzeyinde yer alan Papua Yeni Gine mavigöz ve gökkuşağı sevenler için tam bir cennettir. Şehirleşmeden uzun süre uzak kalması sayesinde doğal yaşama çoğu yerde müdahale olmamıştır. Adaların ana karalardan çok uzun zaman önce kopmuş olması da evrimsel olarak oldukça değişik canlıların gelişmesine olanak sağlamıştır. Bölgenin volkanik arazi üzerinde bulunması ve adalardan oluşması nedeniyle tüm göller birbiriyle bağlantısı tamamen kesilmiştir. Bu da her gölde endemik türlerin bulunmasına neden olmuştur.

Glossolepis, chilatherina ve melanotaenia türü gökkuşağı balıkları adadaki tüm göllere dağılmıştır. Bazıları geniş alanlara yayılmışken bazıları sadece tek bir gölde bulunur. Pek çok göle ve pek çok gökkuşağı türüne ev sahipliği yapan adada Ayamaru, Aytingo, Sentani ve Kuromai en bilinen ve canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu göllerdir. Ayamaru Gölü ülkemizde en yaygın gökkuşağı olan melanotaenia boesemaniye ev sahipliği yapar. Mavigözlerden pseudomugil reticulatus ve caridina türü karidesler oldukça yaygındır. Aytingo Gölü'nde ise boesemaninin haricinde melanotaenialardan irian jaya, fasinensis ve rubrostriata. Ayrıca chilatherina bleheri de bu gölde yer alır. Aytingo Gölü mogurnda ailesinden gobilere de ev sahipliği yapar. Sentani Gölü yine ülkemizde çok yaygın olan incisusa ev sahipliği yapar. Bunun yanı sıra chilatherina sentanensis de bu gölün endemik gökkuşağı türüdür. İfanten Gölü glossolepis pseudoincisusa Kuromai Gölü ise melanotaenia parvaya ev sahipliği yapar.

Göller birbirinden ayrı türlere ev sahipliği yapıp birbirinden bağlantısız olsa da çoğu zaman aynı görünüme sahiptirler. Su değerlerine baktığımızda pH''ın 6-7,5 seviyesinde olduğunuğunu görürüz. Sıcaklık ise 24-28°C arasında değişmektedir. Tüm göllerde hemen hemen aynı bitki türlerine rastlanılır. Adalarda en çok karşılaşılan aquatic bitkilere baktığımızda limnophila, microsorum,vallisneria, blyxa, nymphaea, myriophyllum, potamogeton ailelerinden bitkiler ile tilki kuyruğu, elodea, stringy moss gibi kozmopolit bitki türleri ön plana çıkmaktadır.

Sağlıklı bir Yeni Gine X gölü Biyotobu kurmak istiyorsak öncelikle seçtiğimiz gölün su altı resimlerine ulaşmamız gerekmektedir. Bazı ufak detay olarak farklar olsa da genel olarak göllerin su altı görünümü hafif kayalık alanla beraber geniş kumluk bölgeler şeklindedir. Kıyıya doğru artan bitki örtüsü içinde ormandan gelen dal, kök gibi unsurlar olabilir. Su genel olarak berrak ve hafif akışlıdır.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları