Yeni Gine Nehirleri

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Bati Papua - Melanotaenia multiradiata türü biyotopunda.
Yeni Gine Nehirleri kıtada akvaryum canlısı açısından en zengin bölgelerdir. Yağışlı ve sıcak iklimin etkisiyle gelişen yağmur ormanlarının iç kısımlarına girer, engebeli volkanik arazilerde hız hazanır, okyanusa ulaştığı haliçlerde mangrowe ormanları altında tuzlulaşır. Memberamo, Aru Archipelaqa ve Safi Nehirleri bölgedeki en büyük nehirler olup sucul hayatın en geliştiği yerlerdir.

Göllere nazaran Yeni Gine nehirleri sucul bitkiler açısından daha zengindir. Ceratoptheris, eleocharis, limnophila, utricularia, demersum, elodea, salvinia, azolla, vallisneria, potamegeton, nymphaea, blyxa, cyperus, aponogeton ailelerinden türler ile sucul eğrelti otları (fernler) bölgede yaygındır.

Nehirlerin akış hızı volkanik yükseltilerin haricinde düşüktür. Suyun pH değeri 6,5 ile 7,5 arasında değişmektedir. Sıcaklığı ise 24-28°C arasında değişir. Bölgenin su altı görünümü yer yer değişse de genel olarak çakıllı bir yüzey göze çarpar. Bu çakıllar volkanik araziden kopup gelen unsurlardır. Bunların arasında irili ufaklı kayaçlar olabilir ancak bir Malawi gölü vb gibi sık kayalık bir ortam değildir. Ormanın sıklaştığı yerlerde ağaç kökleri ve dalları ile suya düşen yaprak gibi organik unsurların yoğunluğu da artar.

Nehirlerde baskın olan 3 tür vardır: Gökkuşakları, mavi gözler ve gobiler. Memberamo Nehri'nde gökkuşağı türü olarak chilatheria fasciata, glossolepis multisquamata, g. kabia ve melonotaenia affanis ile m.vanheurni vardır. Ayrıca ülkemize de sıklıkla neon dwarf rainbow adıyla gelen melonetaenia proecox bu nehirde yaşar. Glossogobius ve giuris ailelerinden gobi türleri bu nehirde yaşar. Aru Archipelaga nehirler içersinde bitki ve canlı açısından en zayıf olan olsa da hobide yaygın olan werneri, pseudomugil gertrudae ile stiphodon ailesinden ufak gobiler bu nehirde yaşar. Safi Nehri'nde ise mavigözlerden furcata ve connieae çok yaygındır. Gökkuşağı olarak melanoetaenia rubrostriata ve affinis türleri burada yaşar. Tavuşkuşu gobi, peacock gobi adıyla zaman zaman piyasaya giren tateurndina ocellicauda ve glossogobius ile stenogobius ailelerinden gobiler bu bölgede yaşar.

Yeni Gine nehirlerini taklit edeceğimiz bir biyotop akvaryumu kurmak istiyorsak öncelikle tek bir nehri seçmemiz gerekir. Ondan sonra yapacağımız detaylı araştırmaya göre bitki ve canlı türlerini seçmeliyiz. Akvaryum fazla bitkiye boğulmamalıdır. geniş yüzme alanları ile bitkili alanlar uygun şekilde dizayn edilmelidir. Görseli yüksek ve oldukça dayanıklı olan gökkuşakları ne kristal berraklığında ne de çok koyu renkli sularda yaşadığını unutmadan tasarım yapılmalıdır. Kökler ve dallar taşlar ile beraber kullanılıp arasına fen türleri sıkıştırılabilir.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları