Rio Negro / Guainia

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Rio Negro Orta - Sığ rio negro biyotopu. Nehrin orta kısımlarından. Kaynak: reef2rainforest.com
Rio Negro Kolombiya'dan doğarak Amazon'a katılır. Havza olarak Brezilya, Venezuella ve Kolombiya'yı etkiler. Rio Negro Havzası'nı oluşturan kolları Rio Branco, Rio Jaú, Rio Unini, Rio Cuiuni, Rio Demeni, Urubaxi, Rio Cauabori, Rio Marié, Rio Uaupés, Guainia ve Rio Içana nehirleridir. Bu nehirlerin su, ortam ve canlı çeşitliliği Rio Negro ile büyük benzeşim gösterir. Amazon kollarından sol gruptaki en büyük nehirdir. Ayrıca Dünya'ın en büyük karasu/blackwater nehridir. Adını da buradan alır. Koloniyal dönemde buraya gelen İspanyol ve Portekizli denizciler nehre siyah suyundan dolayı kendi dillerinde siyah nehir anlamına gelen Rio Negro adını vermişlerdir. Nehrin kaynak noktası olan Kolombiya'da ise Guainía adı ile anılır. Venezuella'nın güneyinde Casiquiare Kanalı ile Amazonla Orinoco'yu birleştirir.

Rio Negro Havzası yıllık ortalama sıcaklığı 26 ºC olan tropikal bir iklime sahiptir. Su sıcaklığında pek dalgalanma görülmez. 25-29 ºC arasında değişir. Akvaryumlarımızda 27 ºC'lik sabit sıcaklık idealdir. Rio Negro suyunun iletkenliği 8 μS kadar düşüktür ve aşırı asidiktir. Nisan-temmuz arası yağış miktarında artış olsa da subtropikal alanlardaki gibi büyük pH dalgalanması yaşanmaz. pH derecesi 2.9'dan 4.2'ye değişir. Ancak akvaryum ortamında bu dereceleri sağlamak ve sürdürülebilirliği biraz zor olduğu için 5,5 seviyesi civarı pH Rio Negro canlılarının rahatlıkla tolare edebileceği bir değerdir.

Rio Negro Havzası tüm Amazon kollarında olduğu sucul fauna açısından zengindir. Havzadaki balık türü sayısının 685'i aştığını açıklanmıştır. Characiformes ve Siluriformes türleri tüm Rio Negro canlılarının yaklaşık % 74'ünü temsil etmektedir. Tanımlanmamış en az 20 tür bilinmektedir. 90'dan fazla tür Rio Negro Havzası'na endemik olarak kabul edilir. Rio Negro, akvaryum ticaretinde kendine yer ve pazar elde etmiş 100'den fazla türün ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan en tanınanı ve pazar içerisinde en büyük paya sahip olan kardinal neondur. Kardinal haricinde Characiformes ailesinden Thoracocharax stellatus (balta balığı), Hyphessobrycon eques (Sarpae tetra), kalem balıklarından Nannostomus eques oldukça yaygındır. Rineloricaria ve Farlowella türleri, Corydoras ailesinden metae, aeneus, loxozonus türleri, Otocinclus vittatus ve Panaque ailesinden vatoz türleri bu havzanın en yaygın kedibalıklarıdır. Rio Negro bunların haricinde cichlid ailesinden balıklara da ev sahipliği yapar. Nannacara adoketa ve Biotoecus opercularis Rio Negro'da yaşar. Ayrıca kalabalık altum sürüleri ile çok sık karşılaşılır.

Bir siyah su sistemine göre Rio Negro su altı florası açısından düşünüldüğü gibi fakir değildir. Eichornia, riccia, salvinia, cabomba, subulata ve nilüfer en yaygın bitki türleridir. Güney Amerika'da en yaygın bitki ailesi olan Echinodoruslar Rio Negro'da da görülür. Tennelus ve horizontalis en yaygın türlerdir.

Peki doğru bir Rio Negro biyotobu nasıl kurabiliriz? Piranadan altuma, adoketadan neona kadar oldukça farklı boy ve karakterde balığa ev sahipliği yapan bu bölge için öncelikle aklımızdaki türlere göre bir hacim belirlemek gerekmektedir. 60 litre civarı bir hacimde küçük bir grup kardinal, biotoecus ve farlowallaların olduğu bir biyotop gibi kalabalık bir altum sürüsüne sahip bir tank da kurabiliriz. Tasarım olarak tabanın torf, peat moss gibi organik bileşenli bir toprak olması oldukça iyi olacaktır. Böyle bir şansımız yoksa salınım yapmayan ince taneli bir kum kullanılıp bolca kuru yaprak kullanılabilir. Bitki varlığı daha çok Venezuella'ya doğru su berraklığının ve pH seviyesinin arttığı yerlerde artmaktadır. Uygun bitkiler seçilerek tasarım zenginleştirilebilir. Ayrıca akvaryumlarda kullanıma uygun kök ve dallar, tasarım anlamından çok büyük yardımcımız olacaktır.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları