Taeniacara candidi


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Taeniacara candidi
 • Coğrafik Kökeni: Brezilya'ya özgüdür. Aşağı Rio Negro'dan Amazon boyunca Rio Tapajós'a kadar olan bölgede bulunur.
 • Yaşam Alanı: Çoğunlukla suyun yumuşak ve asidik olduğu sığ nehir kenarlarında bulunurlar. Kaya, kök, kütük ve bitki örtüsünün sık ve bol olduğu alanlarda saklanırlar.
 • Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor). Kuru yemleri kabul etmeyebilirler. Çeşitli donmuş yemlerden oluşan bir diyetle beslenmeye çalışılmalıdır, canlı yemleri tereddüt etmeden kabul edeceklerdir. Kolay ve yenilebilir bir canlı yem kaynağı bulmak en mantıklısı olacaktır.
 • Davranış Biçimi: Barışçıl
 • Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban - Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha büyüktür ve canlı desenlere sahiptir, dişiler daha küçüktür ama yine de kuyruk yüzgecinde mavi noktalar bulunur.
 • Üreme: Bazı kaynaklar bu türü üretmenin oldukça zor olduğunu göstermektedir. Buna rağmen nadirde olsa akvaryum ortamında üretilebilmiştir. Üretimi için genellikle asidik pH değerine ve düşük sertliğe ihtiyaç olduğu kabul görmektedir ama bu kanıya rağmen pH değeri 7'i bulan sularda üretebilen kişiler bulunmaktadır. Kovuklara 60 ve üzeri yumurta dökerler. Dişi yumurtalarla ilgilenirken, erkek bölgeyi savunur. 2 – 3 günden sonra yumurtalar kırılır ve 6 gün sonra özgür yüzmeye başlarlar. Uygun su koşulları sağlandığında üretimi zor değildir.
 • Sıcaklık: 27°C - 30°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 6.5 cm, Dişiler 5 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 55 litre
 • Su Sertliği: 0 – 2 °dH (Çok Yumuşak)
 • pH: 4.5 – 5.8
 • Zorluk Seviyesi: 4
 • Genel Yorum: Oldukça çekici bir türdür ama özel su değerlerine ihtiyaç duyması bu balığı deneyimli hobiciler arasında bile zor bir tür kılar. Su değişikliğini sevmemesiyle ünlüdür. Su değişiminden sonra genelikle strese girerler ve bazı durumlarda akvaryumun dibine çökerler. Yeni eklenecek suyun akvaryumun suyuyla aynı sıcaklıkta olmasına özen gösterilmelidir. En agresif cüce cichlidlerden biri olduğu söylenmektedir. Bazı kaynaklar erkeklerin aşırı agresif olduğunu söylerken, diğer kaynaklar candidi akvaryumlarında dişilerin baskın olduğunu söylemektedir. 120 cm'den küçük akvaryumda birden fazla erkeğin bir arada bulundurulması baskın erkeğin diğer erkekleri öldürmesine neden olacaktır. Sık olarak bitkilendirilmiş ve saklanma alanlarının bol olduğu akvaryumlara ihtiyaç duyarlar. Hangi sınıfa ait olduğu hala değerlendirilmektedir. Önceden Apistogramma weisei olarak bilinmekteydi ve yakın gelecekte tekrar Apistogramma ailesinin bir parçası olabilme ihtimali bulunmaktadır. Apistogramma türüne oldukça benzer davranışlar gösterirler, dişi yumurtalarını oldukça sert bir şekilde savunur. Apistogramma türlerine göre daha ince bir gövdeye sahiptir ve elbette bu durum eşit bir çekiciliğe sahip oldukları gerçeğini değiştirmez.
İLAN VER

Üye Yorumları