Caquetaia umbrifera (Umbie)


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Caquetaia umbrifera
 • Coğrafik Kökeni: Panama ve Kolombiya.
 • Beslenme Biçimi: Etçil. Büyük karidesler, kan kurtları, solucanlar, palet yemler.
 • Davranış Biçimi: Aşırı agresif.
 • Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Dip-Orta-Yüzey
 • Cinsiyet Ayrımı: Dişiler erkeklere göre daha topluca bir vücut yapısına sahiptir. Erkeklerdeki mavi renk dişilerde daha az görülür.
 • Üreme: 0-14 aylık olduklarında olgunluğa ulaşırlar. Düz taşlara veya oyuklara sayısı 3000'e varan yumurta dökerler. Yavrular artemia ve ufalanmış kuru yemle beslenebilir. Yumurtalar üç gün içinde çatlar ve yavrular yüzmeye başlarlar. Eğer filtre sistemi kuvvetliyse yavruların filitreye kaçmaması için önlem alınmalıdır. Erkek-dişi beraber yavrulara bakarlar. Tek eşlidir.
 • Sıcaklık: 19°C - 28°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 60 cm., dişiler 40 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 1000 litre (tek erkek için)
 • Su Sertliği: 1 - 5 °dH
 • pH: 7.0 - 7.9
 • Zorluk Seviyesi: 2
 • Genel Yorum: Nedeni hakkında sıcaklık, su parametreleri gibi pek çok teori olmakla birlikte bu balıkların yavruları çok büyük oranda dişi çıkmaktadır. Bu yüzden erkekleri pahallıdır. İyi bir su kalitesi için değişimler sık yapılmalıdır. Çok büyük boyutlara ulaşabilen bir balıktır. Orta Amerika'da balık avcılarının avladıkları türlerdendir. Tek tür olarak beslenmelidirler.
İLAN VER

Üye Yorumları