Ivanacara bimaculata


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Ivanacara bimaculata
 • Coğrafik Kökeni: Essequibo, Potaro Nehri, Guyana.
 • Yaşam Alanı: Koyu renkli sular, bulundukları akarsuların dibi yaprak, dallar ve kütüklerle kaplıdır.
 • Beslenme Biçimi: Yem konusunda seçici değildir, çoğu yemi kabul eder; ama yine de canlı yem ihmal edilmemelidir.
 • Davranış Biçimi: Orta derecede agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban
 • Cinsiyet Ayrımı: Ivanacara adoketanınkine benzer, erkeklerin sırt ve anal yüzgeçleri daha uzundur ve genel olarak erkekler daha büyüktür.
 • Üreme: Yurtdışında bile çok nadiren bulunduğu için net bir bilgi yoktur; ama diğer Ivanara\Nannacaralardan çok farkı olmadığı tahmin ediliyor.
 • Sıcaklık: 23°C - 28°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 13 cm, dişiler 10 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 150 litre (bir çift için)
 • Su Sertliği: 0 - 10 °dH (Çok yumuşak - Orta) PH: 4.5 - 7.0
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: Çok nadir ve kıymetli bir balıktır, doğasında yayılış gösterdiği alan dardır. Ivanacara, çok sert ve acımasız olan IV.İvan ve cichlid anlamına gelen "acara" sözcüklerinden oluşur. Bimaculata da, Latince'den gelen "Bi" (iki) ve "maculata" (noktalı) yani iki noktalı anlamına gelir. Ivanacara gurubu oldukça serttir, sadece erkekler birbirini değil, erkeğin dişiyi öldürmesine bile çok rastlanır. Bunu engellemek için dayanıklı ditherler eklenmelidir ve akvaryum hacmini geniş tutup kök, yapraklar ve bitkilerle engeller yapılmalıdır.
İLAN VER

Üye Yorumları