Nikaragua

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Nicaragua -
Akvaryum dünyasının ağır topları olan Orta Amerika Cichlidleri'nin yaşadığı en büyük göl ekosistemine sahip olan Nikaragua, Orta Amerika'nın en büyük gölüdür. Pasifik kıyısında yer alan bu tatlı su gölünün oluşumunda önce volkanlar sonra ise depremler etkili olmuştur. Göl üzerinde volkanik ufak adacıklar da mevcuttur.

Peki bu iri cichlidleri evlerinde hissettirebilmek için nasıl bir akvaryum kurmalıyız? Nikaragua Gölü'nde su altı nasıl görünüyor?

Nikaragua Gölü'nün volkanik ve tektonik geçmişinden bahsetmiştik. Bu gölün tabanı iç püskürük volkanik kayaçlarla örtülüdür. Lav taşı olarak geçen dış püskürük kayayı bu biyotopta kullanamayız. Onun yerine bazalt, andezit, gnays gibi sert ve mümkün olduğunca az sivri hatlı kayaları kullanmalıyız. Bilindiği üzere Amerikan cichlidleri tek eşli yumurta dizicilerdir. Açık göl tabanında kendilerini güvende hissetmeleri açısından genelde tabanda kısmen büyükçe birkaç kayanın etrafını mesken edinirler. Hem doğallığı sağlamak hem de olası kavgalarda ezilen canlının kendini unutturabileceği bir optik engel koymak gereklidir. Bir ya da 2 büyük parça kaya ve etrafına aynı cinsten kaya koymak iş görecektir. Bunun haricinde beslenilen türe göre kıyıya yaklaştıkça karasal bitki örtüsünden dallar ve yapraklar gibi unsurlar işin içine girecektir. Ayrıca güneş ışınlarından daha fazla yararlanabilecekleri için taşlarda yosunlanma görülecektir. Ayrıca zayıf bir sucul bitki örtüsü de görülebilir. Ancak gölün derinleştiği orta kısımlarına gidildikçe bitki örtüsü iyice zayıflarken kayaçlar üzerinde tortullanma görülür.

Nikaragua Gölü'nün farklı noktalarında yapılan ölçümlerde su sıcaklığının 24-30 °C, pH'ın ise 7-9 arasında değiştiği görülmüştür. Özellikle yüzeye ve sahile yakın kesimlerde yüksek fotosentez nedeniyle pH oldukça yüksektir. Derinlere ve içerilere ilerlendikçe 7.5 seviyesine iner. Sertlik orta derecededir. 7.5 civarı bir pH'da ve 27°C'de bir akvaryum kurulması yetecektir.

Nikaragua Gölü sadece Cichlidlere ev sahipliği yapmaz. Aynı zamanda bir canlı doğuran cennetidir. Ülkemizde oldukça yaygın olan kılıç kuyruk ve en bilinen üyesi moli olan poecilia ailesinden birçok tür Nikaragua Gölü'nde en yaygın canlı doğuranlardır. Türkiye dahil pek çok ülkenin yerel ekosistemlerine sızıp istilacı konuma gelen gambusya da bu gölün sığ kıyılarında kalabalık gruplar halinde yaşar. Hayalet karides ve cambarellus ailesinden tatlı su kerevitleri bu gölün en tipik omurgasızlarıdır. Rhamdia kedibalıkları ve timsah balıkları gölün baskın avcılarıdır. Akvaryum hobisinde yer bulan cichlidler ise bilinen adlarıyla rainbow, zebra, midas, macav, dovii, jaguar, black belt gibi türlerdir. Amphilophus, amatitlania, archocentrus, cryptoheros, excichlasoma, parachromis, vieja, paratheraps aileleri gibi çok geniş bir cichlid topluluğuna ev sahipliği yapsa da tek endemik canlısı amphilophus labiatus (red devil) dir.

Beslenilecek türe göre akvaryum hacminin belirlenmesi ileride sağlıklı bir Amerikan tankının olması için hayati önemdedir. Akvaryumda eğer nispeten ufak boylu ve kıyılara yakın yaşayan cichlidleri besleyeceksek potamogeton, bacopa, eleocharis, pistia, nypmhaea, salvinia, najas, vallisneria gibi yerel bitkiler kullanılabilir. Eğer iri türler beslenecekse dither olarak da iri canlıdoğuran türleri bakılır, bitki kullanılmaz. Bu tip bir akvaryum geniş ve iyi filtre edilir olmalıdır. İyi filtrasyonun sağlayacağı akıntı yeterlidir, akıntısı zayıf bir göl olduğu için ek olarak dalga motoruna gerek yoktur. Su renksiz ve berraktır, bazı taban bölgelerde tortulaşma görülür. Gölde fazla kütük görülmez, genel olarak kayalık, sığ bölgelerde de kayalı-yapraklı bir tasarım yapılabilir. İnce ve iri dere kumu beraberce kullanılarak bitki ve kayalarla güzel bir dekorasyon yapılabilir. Bitkiler kullanılacaksa kayalara iyi sabitlenmelidir zira bu bölgedeki cichlidler bitkileri sökmeyi severler. Işık da bitkili sığ biyotopsa litreye 0.2 watt, derin iri cichlidli bölge ise 0.1 watt olarak, gün ışığı tayfında seçilmelidir.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Biyotoptaki Bitkiler

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları