Teksas

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Teksas - Teksas Cichlid çifti Frio Nehri'nde yavrularını koruyor, etrafta birkaç güneş balığı da görülüyor.
Birleşik Devletlerin "Vahşi Batı'sı" Teksas'da bulunan nehirler, Kuzey Amerika'dan çıkıp akvaryumlarımıza gelen canlıların büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Esasen Meksika'nın kuzeyini de içine alan bu bölgede Rio Grande, Pecos, Red, San Antanio ve Brazos Nehirleri bulunmaktadır. Nispeten kış mevsimini yaşayan bu nehirlerde su sıcaklığı 18°C'nin altına düşmezken yaz aylarında 32-33°C'lere kadar çıkabilir. Suyun pH değeri 6,5-8,5 arasındadır. Kuzey Amerika'nın Teksaslı balıklarına uygun bir doğal ortam akvaryumu yapmak istiyorsak suyun 27°C sıcaklıkta, pH'ın ise 7 civarı olması en doğrusu olacaktır.

Bölgede su altı görüntüsü ise hemen hemen aynı olmakla birlikte bazı yerlerde değişiklikler gösterebilir. Yarı kurak karstik bir arazi olduğu için bazı yerlerde oyuklu çözünmüş açık renkli karstik kayaçlar ve beyaz kum bulunurken genel olarak bej ve gri tonlarında hafif kayalık, kıyıya gittikçe bitki yoğunluğunun arttığı bir görünüm vardır. Kuzey Amerika biyotoplarında kök ve dallar pek kullanılmaz. Su kristal berraklığına yakındır.

Bölge bitki çeşitliliği açısından zengin sayılır. Bacopa, cabomba, ludwiga, nymphaea, nuphar, demersumi elodea, hemianthus, hydrocotyle, micranthemum, vallisneria, najas bitki ailelerinden su altı bitkilerinin yanı sıra azolla, ceratopteris, riccia gibi su üstü bitkileri ile willow, stringy, fissidens, gibi moss türleri bu bölgedeki yaygın bitki türleridir.

Bölgedeki nehirlerin kıyı kenarlarında çok sayıda salyangoz (özellikle asolene), hayalet karides gibi omurgasızlar bulunur. Onların yanı sıra cambarellus ve procambarus türü kerevitler de yer alır. Sık bitkili bu kıyı kesimlerinde genellikle gambusya ve poecilia türleri bulunur. P. velifera, P. Mexicana, P, latipia,P sphenops (siyah moli) en çok görülen canlı doğuranlardır. Kıyıdan uzaklaştıkça balıklar da irileşmektedir. Lepomis gibbosus (Güneş balığı), astyanax türü tetralar, tilipa zilli ve baskın türler olan herşchthys ailesinden cichlidler diğer yaygın balıklardır. Carpinte ve teksas bu ailenin en bilinen bireyleridir. Bölgenin güneyinde rocio ostofasciatum (Jack Dempsey) da görülmektedir.

Kuzey Amerika'da derine indikçe çok daha çeşitli su altı manzarasıyla karşılaşabiliriz. Ancak genel anlamda taklit edebileceğimiz 2 tip biyotop karşımıza çıkmaktadır. Birincisi kıyılardaki bitkili canlı doğuranların yaşam alanları ile derin sulardaki hafif kayalık alanlarda yaşayan iri cichlidlerin yaşam alanıdır.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları