Ortadoğu

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Sivas - Gökpınar Gölü. ESGAM (Eskişehir‘de sualtı fotoğrafçılığı) ekibi (Erkan Balk, Fuat Dönmez, Yakup Butun, Mutlu Kurtbas) Gürün Kaymakamlığı'nın daveti üzerine, Gökpınar gölünde dalış yaparak Gökpınar Gölü'nün sadece görünen yüzünden ibaret olmadığını, içinde birçok zenginliği adeta cenneti barındırdığını, yapmış oldukları profesyonel çekimleriyle gösterdi.
Bu bölge çok geniş bir coğrafi alan olsa da akvaryum kültüründe yer edinen canlılar açısından Türkiye, İran, Irak ,Suriye ve Lübnan'ı içine alan kurak ve yarı kurak bir coğrafyala sınırlandırmak durumundayız. Akarsuların çoğu düzensiz rejimli ya da mevsimlik olmasından dolayı bir çok drenajı kapalı göl vardır. Bu göller zamanla acı ya da tuzlu su karakteri kazanmışlardır. Drenajı açık göller ise karstik arazi yapısından dolayı alkali özellik gösterir. Bölgedeki akarsu ve göllerin su değerlerine bakacak olursak pH'ın 6,5-9,5 arasında değiştiğini görebiliriz. Su sıcaklığı ise kışın kimi zaman 10 °C altına düşse bile bunun kademeli v doğal yoldan gerçekleştiğini unutmamalıyız. Akvaryumlarımızda ısıtıcı sayesinde sabitleyeceğimiz 24-25 °C su sıcaklığı Ortadoğu canlıları için idealdir.

Sazan gibi omnivorlar ile yayın, turna, levrek gibi iri avcıların yanı sıra akvaryum ortamında beslenebilen ufak canlılar da vardır. Dişli sazancıklar olarak adlandırılan aphanius türü killifishler bu coğrafyadaki hakim akvaryum balığıdır. Mevsimlik akarsular ve ufak göletler nedeniyle çok geniş bir alana dağılan bu canlıların sınıflandırılmasında büyük karmaşa yaşanmaktadır. Anadolu'nun batısında aphanius anatoliea, Anadolu'nun iç kısımlarında aphanius danfordii, Anadolu'nun güneyinden Suriye'nin güneyine kadarki geniş alanda aphanius mento, İran'da ise aphanius persicus Ortaduğu'nun en yaygın aphanius türleridir.

Burduricus gibi acı su göllerinde endemikleşen türler sazlık alanlarda yaşarken alkali sularda yaşayan türlerin yaşam alanları benzerlik gösterir. Göllerin kayalık çakıllı kıyılarında bitki örtüsünün nispeten yoğun olduğu alanlarda yaşamaktadırlar. Kış aylarında soğuyan suyla beraber bitki varlığı ve canlı hareketliliği azalan bu alanlarda bahar aylarından itibaren hareketlilik tekrar başlar. Akvaryum literatürlerindeki adlarıyla elodea, tilki kuyruğu, gül, su mercimeği, su sümbülü, najas, nilüfer (nymphaea) ve potamogeton perfoliatus bu bölgelerdeki en yaygın su bitkileridir. Bu alanlardaki algler, ufak omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenen aphaniusların doğal yaşam alanlarındaki arkadaşları; taşısıran balığı(Cobitis taenia) ve taşaltı balığıdır (Cottus Gobio). Yerel yönetimlerin sivrisinekler ile mücadele etmek amaçlı saldığı gambusyalar ile çekişme yaşamaktadırlar. Theodoxus, trapdoor ve yarasa kulak salyangozları ve teke olarak adlandırılan karides türü yine bu bölgelerin tatlı su canlılarıdır.

Yerel bir biyotop akvaryumu kurulacaksa kumun açık renk olmasına, kum ile renk açısıdan uygun ve yosunlandırılmış yuvarlak hatlı taşlar ile birkaç parça akvaryumda kullanmaya uygun kökler kullanılabilir. Özellikle dişilerin erkekler tarafından hırpalanmaması, yavruların ve yetişkinlerin stres anında saklanıp güvende hissedebilmesi için eleodea, tilki kuyruğu, gül, su mercimeği gibi yukarıda bahsi geçen bitki türleri eklenmelidir.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Biyotoptaki Bitkiler

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları