Pelvicachromis sp. Blue Fin


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Pelvicachromis sp. Blue Fin
 • Coğrafik Kökeni: Konkoure Nehir Sistemi, Gine
 • Yaşam Alanı: Ormanlık Su Yolları
 • Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)
 • Davranış Biçimi: Orta derecede agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban – Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler, dişilere göre daha iri olur. Erkeklerin üst yüzgecinin sonunda ve kuyruğunda benekler vardır ve üst yüzgecinin sonu sivri biter. Dişiler erkeklerden biraz daha renklidir.
 • Üreme: Kovuklara yumurta bırakırlar.
 • Sıcaklık: 23°C - 25°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre
 • Su Sertliği: Yumuşak
 • pH: 6.0 – 7.0
 • Zorluk Seviyesi: 3
İLAN VER

Üye Yorumları