Paratilapia polleni


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Paratilapia polleni
 • Coğrafik Kökeni: Kuzey ve Orta Madagaskar
 • Yaşam Alanı: Nehir kıyıları
 • Beslenme Biçimi: Etçil. Yetişkinler doğada küçük balık ve omurgasızlarla beslenir. Hafif karanlıkta avlanır.
 • Davranış Biçimi: Orta derecede agresif.
 • Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Dip - Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erişkin erkekler daha silindirik bir vücuda sahiptir, alın yaparlar. Yüzgeç uzantıları daha uzundur. Erişkin erkek aynı yaştaki dişiye göre daha büyüktür.
 • Üreme: Tek eşlidirler. Düz yumurta dökerler. Yumurtalar 6-7 günde yüzer hale gelir. Birkaç hafta boyunca yavru bakımı gözlenir. Oldukça kolay üretilen bir türdür.
 • Sıcaklık: 24°C - 28°C, üreme için 25° - 30° C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: 28 cm.
 • En Az Akvaryum Hacmi: 200 litre (tek erkek için)
 • Su Sertliği: 8 - 25 °dH (Orta - Sert)
 • pH: 7.0 - 8.5
 • Zorluk Seviyesi: 3
 • Genel Yorum: Ülkemizde nadir olarak bulunan bu Madagaskar türü, Madagaskar kökenli en popüler çiklittir. Doğada nehirlerde yaşar. Kıta Afrika'sından ve dolayısıyla kıta çiklitlerinden ayrıldığı için özgün bir görünüme kavuşmuştur. Yakın zamana kadar Paratilapia bleekeri olarak bilinen polleni benzeri bir tür, bir polleni varyasyonu olarak P. polleni "large spot" adıyla tekrar tanımlanmıştır. Değişik şartlara töleransı yüksek olan polleni, doğada 12°C den 40°C ye kadar değişik sıcaklıklarda dönemsel olarak yaşamını sürdürebilir. Benzer şekilde Ph değişikliklerine de töleransı yüksektir. Akvaryum ortamında da bu dayanımını korur. Fakat ani nitrat değişimleri kolayca strese neden olduğu için stabil bir biyolojik filtrasyon sağlanmalıdır. Polleni, görünüm olarak neotropikal çiklitlere benzediği gibi karakter olarak da onları andırır. Oldukça interaktiftirler. Davranışları ve görünümüyle özgün bir çiklit olan polleni doğada tükenme tehlikesi altındadır.
İLAN VER

Üye Yorumları