Pseudocrenilabrus nicholsi


Grubun Diğer Türleri
 • Latince Adı: Pseudocrenilabrus nicholsi
 • Coğrafik Kökeni: Ankoro ve Upemba Gölleri, Doğu Kongo Merkez Havzası
 • Yaşam Alanı: Sığ orman akarsuları
 • Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)
 • Davranış Biçimi: Orta derecede agresif
 • Kendi Türlerine Davranışı: Agresif
 • Yüzme Seviyesi: Taban – Orta
 • Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilerden daha büyük ve renkli olurlar.
 • Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar.
 • Sıcaklık: 22°C - 25°C
 • En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 8 cm., dişiler 5 cm
 • En Az Akvaryum Hacmi: 90 litre
 • Su Sertliği: 9 – 19 °dH
 • pH: 6.0 – 8.0
 • Zorluk Seviyesi: 2
 • Genel Yorum: Erişkin erkekler metalik parlak renklere sahipken, dişiler grimsi kahverengi bir renge sahiptir. Doğu Afrika’ya özgü cüce bir cichliddir. Küçük olmasına rağmen oldukça saldırgandır, özellikle kendi türlerine karşı. Dişiler ve baskın olmayan erkekler için bol saklanma alanları oluşturulmalıdır. Doğada, böcek larvaları, solucanlar ve zooplanktonun bir çeşidi ile beslenirler. Akvaryumda ise, kaliteli cichlid pellets veya flake yemin yanında, New life Spectrum ve dondurulmuş mysis karidesi ile beslenebilir.
İLAN VER

Üye Yorumları