Malawi Gölü - Sığ, bitkili, tortulu körfezler

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Chiofu -
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Bu bölge sığ suyu ile kumu ve kayaları kaplayan alüvyon birikintileri, ve göldeki az sayıdaki bitki türünden biri olan vallisneria spiralis yani saz bitkisi ile karakterize edilir. Bu saz yatakları 6 metre derinliğe kadar uzanıp pek çok cichlid türüne yiyecek ve saklanma alanı yaratacak şekilde ev sahipliği yapar. Dipteki bu tortu tabakası cichlidlerce tüketilen pek çok organizmaya zengin besin olanağı sunar.

pH 7.8 civarıdır. İletkenlik 200 mikroseiemens, su ise yumuşak gH 5-6, kH ise 7-8 civarıdır.

İnce taneli, bej renkli silis kum uygundur, tabanın yaklaşık yarısı kum yarısı kayalıktır. Bu bölge bataklık yapıdadır, ölü planktonlar ve akarsularla göle inen toprak bulunur. Yüzeye yakın bir habitat olduğu için, iyi bir ışıklandırma konularak hem doğaya yakın bir ortam elde edilmeli hem de bitkilerin gelişimi teşvik edilmelidir.Su çok net değildir, sıcaklık ise yüzeye yakın bir bölge olduğu için 26 derece civarındadır.

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları