Malawi Gölü - Tortusuz kayalık habitat

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Tortusuz Kayalik Habitat - Chiwi Kayalıklarında Metriaclima zebra
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Tortu bulunmayan kayalıklar genellikle çok dik kayaçlardan kumluğa uzanan bölgelerin arasında bulunurlar ve pek çok cichlide ev sahipliği yaparlar. Kaya büyüklükleri futbol topundan, Onlarca metre çapında dev bloklara kadar değişkenlik gösterir. Küçük boyutlu kayalıklara sahip bölgeler, iri olanlara göre daha fazla canlı barındırır. Kayalar pek çok oyuk ve mağara barındırır, bu bölgeler balıklar için üreme alanları oluşturur. Ortam yem açısından boldur bu nedenle rekabet yem değil bölge üzerinedir.

Bu bölgede pH 8, sıcaklık 25 derece, su ise oksijence zengindir. İletkenlik 200-260 mikroseiemens arasıdır. Su alkali olmasına rağmen sert değil, gH 7, kH ise 10 civarıdır.

Akvaryumda iyi bir filtrasyon ve dalga motoru olmalı, bol miktarda, çoğunluğu iri, kimisi daha ufak kayalarla dekore edilmelidir, kumluk alana ihtiyaç yoktur. Litre başına 0.2-0.3 wattlık bir ışıklandırma konularak hem doğaya yakın bir ortam elde edilmeli hem de yosun gelişimi teşvik edilmelidir.

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları