Tanganyika Gölü - Çamur taban

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Camurlu Biyotop -
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Çamurlu tabanlara Tanganyika Gölü'nde sık rastlanır, 60 metreden daha derinde dipler çoğunlukla çamurludur. Burada bahsedilen çamurlu habitat 10-50 metre arasında, eğimli olmayan, düzlük bölgelerdir. Çamur tortu gibi gevşek değil, kumla karıştığı için sert bir yapı oluşturarak tünel ve delik kazmaya müsait durumdadır. Bu bölgede yaşayan türlerin buraya göre evrimleşmiş yaşam biçimleri mevcuttur.

Suyun pH'ı 9 civarında, toplam sertlik (GH) 11-17 dH, karbonat sertliği (kH) ise 16-19 dH aralığındadır. Litreye 0.1-0.15 watt loş ışık konulmalıdır. Led gibi noktasal kaynaktansa floresan tortu yüzünden ışığın saçıldığı bu tip biyotoplara daha uygun olacaktır. Akıntı az olmalıdır, filtrenin akıntısı yetecektir, gerekirse filtre çıkışı kısılıp saatte akvaryum hacminin 3 katını çeviren bir seviyeye getirilmelidir. Sıfır numara bej ince silis kum kullanılmalı, az miktarda kabuk ve kayaç ile dekor desteklenmelidir. Su renksiz ama biraz pusludur, tortular çökme eğiliminde olduğundan kalın gözenekli filtre malzemesi kullanılsa dahi puslu görünümü stabil tutmak zordur.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları