Tanganyika Gölü - Geçis habitati

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Kalambo Furcifer - 4 metre derinlikte Furcifer ve yuvası.
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Geçiş alanı kumluk bir taban ve zengin tür çeşidine ev sahipliği yapan sayısız kayalardan oluşur. Kayalar kumluk alanın 4'de 3'ünü kaplar. Bölgenin en önemli karakteristiği kayalık ve kumluk tabanın ani ve sarp olarak değil, yavaş bir eğimle derinleşmesidir. Bu bölge için kesin bir derinlik kısıtı yoktur ancak bu bölge ağırlıklı olarak 5-40 metre arasında bulunur. Bu habitat en fazla tür çeşitliliğini barındıran habitattır.

Bu bölgede yengeçler sıkça görülür. Aethiomastacembelus ellipsifer en çekici yılanbalıklarından birisidir. Auchenoglanis occidentalis sığ geçiş habitatında görülür, bu tür göle endemik olmayan birkaç canlıdan birisidir.
lamprologinilerden; modestus, caudopunctatus, tretocephalus, toae, christyi, pectoralis, nigriventris, türleri. Juldiochromislerden; regani ve ornatus yine bu habitatta bulunmaktadır.
Tül yüzgeçlilerin en görkemli cinsi olan Cyathopharynx gölün en gösterişli balıklarındandır ve bu bölgede bulunurlar. Kayaların ve kumdaki tortuların üzerindeki ve içindeki tek hücreli alg ve diatomlarla beslenirler. Erkekler kumdan üreme kraterleri inşa ederler. Foai ve furcifer'in dahil olduğu bu cins dışında ophthalmotilapia heterodonta, ophthalmotilapia nasuta ve cunningtonia longiventralis gibi diğer tül yüzgeçliler de bu habttatta bulunur.
Kum kelebeklerinden xenotilapia cinsine mensup spilopterus türü üremdiği dönemde bu habitatın kumluk kısmında görülür. Bazen büyük gruplar halinde suyun orta seviyelerinde zooplankton yerken görülseler de çoğunlukla tabanda böcek larvası yiyerek yaşarlar.

Suyun pH'ı 9 civarında, toplam sertlik (GH) 11-17 dH, karbonat sertliği (kH) ise 16-19 dH aralığındadır. Eşit miktarda iri yuvarlak kenarlı kayalık ve ince bej renkli kumluk alan ayrılmalı. Su renksiz ve berrak olmalıdır. Az miktarda bitki kullanılabilir, Işıklandırma iyi, 0.2 watt civarında, 6500 K renklerinde seçilmelidir.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları