Tanganyika Gölü - Dalgalı habitat

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Kasanga -
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Kayalık ve geçiş habitatının 3 metrelik üst tarafları kendi özelleşmiş cichlid grubunu barındırır. Buradaki otçul balıklar kayaların üzerindeki zengin alg örtülerini kazırlar. Bu habitatın barındırdığı canlılar açısından en önemli özelliği bol miktarda yiyecek ve türbülanslı akıntı bulunmasıdır.

Hızla derinleşen sahil şeritleri, yavaş yavaş derinleşenlere oranla daha az dalgalı habitat barındırır. Yavaş derinleşen yerlerde 10 metre genişliğine varan habitatlar bulunsa da, dev sarp kayalıklarla çabuk derinleşen yerlerde bu dalgalı habitat çok dardır.

Sığ sahiller kumluk veya taşlık tabana sahip olabilir. Kumlar sudan kristalleşen minerallerle birlikte, su kenarlarında kayrak taşı yapılar oluşturur.

Bu habitatlar; sudaki yoğun dalgadan oluşan türbülans ve yosunların bol olarak bulunması nedeniyle oksijen miktarı oldukça yüksek olan bölgelerdir. Sudaki karbondioksitin yosunlarca hemen alınması bu habitatın suyunun pH'ını diğer habitatlardan birazcık daha yüksek yapmaktadır. Yoğun akıntı nedeniyle, bu bölgedeki suyun sıcaklığı en sığ kesimlerde bile oldukça sabittir.

Bu habitatta yaşıyan canlılar yoğun akıntıya uygun olarak evrimleşmiştir, örneğin goby cichlid'in yüzme kesesi dipte daha yi sabit kalabilmesi için diğer cichlidlere göre oldukça küçüktür.

Bu habitatın bazı üyeleri: Goby cichlidler
Eretmoduslar
Petrochromisler
Tül yüzgeçliler

Suyun pH'ı 9.3 civarında, toplam sertlik (GH) 11-17 dH, karbonat sertliği (kH) ise 16-19 dH aralığındadır. İyi filtrasyona ek olarak orta güçte bir akıntı motoru konulmalıdır. Power led ile aydınlatma hem bölgedeki doğal güçlü ışığı yansıtacak hem da kayaları doğadaki gibi yosunlandıracaktır. Büyük kısım kayalarla kaplı, kumluk olan kısımda ise ince kum az miktarda çakıl ile karışık bir taban kullanılır.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları