Tanganyika Gölü - Açık su

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Tanganyika Derinler - Bölgelerin karışık olarak gösterildiği bu videoda, 25. saniyeden sonra leptosomaları dev dik kayaların etrafında görebilmek mümkün
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Bu bölge kayaların üzerindeki su kolonu olarak tanımlansa da diğer pek çok habitata kolayca karışabilecek yapıdadır. Her ne kadar bu bölgede planktonlarla beslenen balıklar ve onlarla beslenen avcıların üremesi diğer türlerin aksine açık suda gerçekleşebilecek şekilde, yumurta tabana düşmeden dişi tarafından tutulsa da, yine de yaşam olarak kayalık bölgelerden kopmuş değillerdir.

Cyprichromisler tanımlı 3 (leptosoma, microlepidotus, pavo), tanımsız 2 (sp "leptosoma jumbo", sp "zebra") türü bulunan ve 10.000 bireyden oluşan sürüler oluşturabilen bir cinstir. Dişi erkekle kurlaşırken kayalıktan bağımsız bir şekilde yumurtlar ve yumurta dişinin ağzındayken döllenir. Dişiler ve genç erkekler sürüler oluştururken, erkekler hem dikeyde hem yatayda birbirlerine 1'er metre aralıklarla durarak hazır dişileri kurlarıyla eşleşmeye çağırırlar. Dişiler yumurtaları tutunca eski sürüsünü bırakır ve ağzı dolu dişilerin oluşturduğu başka sürüye katılır. Bu bölgede pek çok türden Cyprichromis yan yana görülebilir.

Nigripinnis ve brieni'nin bulunduğu paracyprichromis cinsi bu bölgede yaşamaktadır. Yakın akrabası olan cyprochromislerin aksine dikey kayaların dibinde yumurtlarlar ve dişi yumurtlayıp yumurtaları toplarken erkek yukarıda veya yanında, devamlı olarak döl saçarak yumurtaları döller. Sığlıklarda çok nadiren görülseler de nigripinnisler 25 metreden daha derin yerlerde bulunurlar.

Derinlerin prensesi tricoti da açık su türüdür. Genellikle 25 metreden derin yerlerde bulunurlar, üreme döneminde olan bireyler 50 metreden daha derin derin biyotopta gruplar halinde bulunurlar. Erkekler 25 metre veya daha derinde iri bir kaya çıkıntısı üzerindeki alanı üreme alanı olarak beliriler. Msalaba bölgesindeki erkekler iri kayalar bulunmasına rağmen kumlardan kendileri üreme alanı yaparlar.
80 metre derinliklerde zooplanktonlarla beslenen sardalyamsı; Stolothrissa ve Limnothrissalar gibi başka plankton yiyicileri de mevcuttur.

Açık sular daha sabit değerlere sahip ve temiz olduğu için Dünya'daki tüm biotoplarda açık su balıkları genellikle kayalık ve sığlık bölgedeki balıklara göre daha hassastır. Buradaki türler daha kolay hastalanırlar, daha geniş ve özellikle daha yüksek akvaryumlar isterler. Leptosoma türünü 50 cm'den Jumbo Leptosomaları 60 cm'den, Tricoti'yi ise 70 cm'den alçak akvaryumda bakmanız önerilmez. Çok iyi filtrasyon ve oksijence bol ortam sağlanmalıdır. Açık sularda genellikle aktif olarak planktonik beslenirler, bu nedenle bu akvaryumlara az az sık sık uygun miktarda ve kaliteli yemleme yapılmalıdır. Akvaryumun en az bir yanı, mümkünse diğer yanları da doğadaki gibi bir kayanın yanında durabilmeleri için kayalarla kaplanmalıdır. Bu kayaların hacimli olması şart değildir, hatta akvaryum 400 litreden küçükse ince yapıda kayalar kullanılarak yüzme alanlarının azalmaması sağlanmalıdır. Işıklandırma olarak 10000-15000 Kelvin arası mavimsi bir adet floresan yeterli olacaktır. Suyun pH'ı 9 civarında, toplam sertlik (GH) 11-17 dH, karbonat sertliği (kH) ise 16-19 dH aralığındadır.

Biyotoptan Görüntüler

Örnek Akvaryumlar

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları