Tanganyika Gölü - Sığ ve sarp kayalikli habitat

Bu bölüm hazırlanma aşamasındadır. Önerilerinizi ve gördüğünüz eksiklikler ile hataları buraya tıklayarak bize yazabilirsiniz.

Kasanga Sig Bolge -
Göl hakkında genel bilgi için buraya tıklayınız.

Bu bölgedeki kayalar, pek çok kompleks mağara ve oyuk ağı oluşturacak şekilde üst üste kümelenmiştir. Kayarların üzerlerinde tortulaşma görülmez, bu da yosunların zengin bir şekilde üreyip kayaları kimi yerlerde kalın bir örtü seviyesine gelecek derecede kapmasına neden olur. Bu yosunlar tarafından sağlanan besin bolluğu nedeniyle bölgedeki kavga besin üzerine değil, bölge savunması üzerine olur böylece en güçlü ve bölgesini agresif şekilde koruyabilen türler hayatta kalır.

Bölgedeki cichlidler:
Petrochromis cinsi göldeki en agresif ve en büyük otçul türüdür.
En meşhur cichlidlerden olan 8 tür ve pek çok varyete barındıran Tropheus cinsi de bu habitatta yaşamaktadır. 7 metreden daha derinde nadiren görünür, genellikle sığ kesimlerde yüzerler.
Bir diğer popüler cins olan neolamprooguslar'ın brichardi, pulcher, savoryi, splenens, leleupi türleri de bu habitatın 4-20 metre arasındaki derinliklerinde bulunurlar. Genellikle 7-15 metre arasında olur, nadiren daha sığlıklarda görülürler.
Basık cichlidler: Calvus, comressiceps ve fasciatus türleri de bu habitatta yaşar, kayalık bölgeden 30cm - 100 cm arası bir mesafede durur, kayalarda yiyebilecekleri karides, yavru balık ve diğer kabuklulukları ararlar. Dişiler kayalarda kendilerinin girip, erkeklerin giremeyeceği ufak oyuklar bulup oraya yumurtlarlar.
Balık avcıları lepidolamprologuslar, birbiriyle çok yakın akraba olan chalinochromis ve julidochromis cinslerinin marlieri, transcriptus ve dickfeldi türleri bu habitatta yaşayan türlerdendir.
Ophthalmotilapia boops türü de bu habitatın üst taraflarında yaşar ancak tam olarak dalgalı habitatta değil, daha altındadır.

Suyun pH'ı 9.2 civarında, toplam sertlik (GH) 11-17 dH, karbonat sertliği (kH) ise 16-19 dH aralığındadır. Akvaryuma üst üste yığılmış bol sayıda iri kaya konulmalı, power led veya çok güçlü olmayan akvaryuma göre (75-veya 150 watt) bir metal halideyle yosun oluşumu sağlanmalıdır. Bu akvaryumdan balık yakalanması zor olacağından tür seçimi baştan doğru yapılmalıdır. Kumluk olan mümkünse bulundurulmamalı, tabanı kaplayacak, camı veya dibe konulan straforu gizleyecek kadar az miktarda silis bej kum kullanılmalıdır. Akıntı akvaryum hacmini saatte 5-6 defa çevirecek miktarda sağlanmalı, kayaların etrafında oluşacak akıntı almayan ölü alanlardaki yem kokuşmalarını engellemek için salyangoz gibi canlılar eklenmelidir.

Biyotoptan Görüntüler

Biyotoptaki Balıklar

Kaynakça:
- Bleher's Biotope's
- Tanganyikan Cichlid in Their Natural Habitat
- Malawi Cichlid in Their Natural Habitat
- Chris Lukhaup
- Peter Barnes
- Hans van Heusden
- Monga Bay Biotopes

Üye Yorumları